PROJEKTAS „Innovative cross-curricular lessons“

Šiaulių ,,Saulės" pradinė mokykla 2017-2019 metais dalyvauja programoje „Erasmus+“ (KA2) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Partnerystė apima penkias valstybines mokyklas iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Projekto Nr. 2017-1-RO01-KA219-037065_3 pavadinimas - „Inovatyvios (šiuolaikiškos) skirtingų dalykų pamokos“ („Innovative cross-curricular lessons“).

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE

Pirmajame „Erasmus+” projekto susitikime, kuris vyko 2017 m. lapkričio 25-28 dienomis Turkijoje Canakkale mieste dalyvavo pedagogai: Ilona Virmauskienė, Sonata Markušenkienė, Greta Šiaučiulytė, Eralda Piktūrnienė. Šio susitikimo tikslas buvo susipažinti, prisistatyti, pristatyti savo šalį, numatyti veiklas tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Vizito metu buvo aplankyta Canakkale miesto mokykla, aptarta švietimo sistema, aplankytos įžymios šio miesto vietos, susipažįstant su šalies kultūra ir tradicijomis, numatytos projekto veiklos ir susitikimų datos.

Numatytos veiklos šalių vaikams:

 • Susirašinės laiškais parašytais ranka, nuskanuos ir persiųs elektroniniu būdu.
 • Kurs du veikėjus - berniuką ir mergaitę (pateikimo būdas įvairus: maketas, piešinys ir kt.).
 • Kurs 5 marškinėlius su vaikų piešiniais ir užrašais ant jų su angliškais žodžiais.
 • Kurs komiksus, istorijas, pasakojimus, įgarsins ne tik savo šalies kalba, bet ir anglų kalba (pristatomi pasirinktu būdu: video, CD, skaidrės ir kt.).
 • Pristatys tradicinį savo šalies patiekalą (receptą, jo aprašymą ir kt.).
 • Kurs turistinę brošiūrą apie savo šalį, miestą.

Planuojami partnerių susitikimai:

 • Rumunijoje – 2018 m. kovo 10 -16 d. (1 etapo 5 dienų mokymai).
 • Italijoje - 2018 m. gegužės 6 - 12 d. (2 etapo 5 dienų mokymai).
 • Lietuvoje - 2018 m. lapkričio 11 - 15 d.
 • Graikijoje - 2019 m. kovo 10 - 16 d. (3 etapo 5 dienų mokymai).
 • Bulgarijoje - 2019 m. gegužės 21 - 25 d.

Akimirkos iš susitikimo Turkijoje:

 

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RUMUNIJOJE

2018 m. kovo 10 - 16 dienomis mokyklos pedagogai: Ilona Virmauskienė, Jurgita Klastaitienė, Ilona Rgažinskienė, Loreta Ubavičienė vyko į partnerių susitikimą Rumunijoje.

2018.03.11 dieną aplankė buvusią Rumunijos sostinę Iasi, aplankytas Moldovos regiono etnografijos muziejus kultūros rūmuose, ,,Trei lerarh“ vienuolynas, katedra ir Golijos vienuolynas.

2018.03.12 dieną lankėsi spec. poreikių mokykloje Paskanyje, stebėjo vaikų pasirodymą. Aplankė ugdomųjų veiklų zonas, susipažino su Rumunijos specialiojo ugdymo programa. Po pietų nuvyko į Paskanyje esančius moksleivių namus, kuriuose supažino su mokyklos veiklomis bei tradicijomis. Mokiniai parodė nuotaikingą koncertą, sužavėjo dainomis, interpretacijomis, pasitiko svečius visomis projekto dalyvių kalbomis ir šalių šokių fragmentais. Po koncerto šalių atstovai pristatė įvykdytas veiklas (sukurtas mokinių  istorijas, apsikeitėme vaikų pieštais marškinėliais).

2018.03.13 dieną vyko IKT rengimo kursai, kuriuos organizavo Rumunijos atstovai. Kursų metu pateikta vertinga informacija, kaip panaudoti IKT veikloje.

2018.03.14 dieną vyko projekto aptarimas bei ekskursija į Transilvaniją, kuri nustebino gamtos grožiu, nepaprasto grožio kalnais, uolomis – serpantinais, Raudonuoju ežeru.  Vakare vyko šventinė vakarienė, kurios metu dalyvaujančios šalys pristatė nacionalinius patiekalus, dainas ir šokius.  Susitikimo dalyviai buvo sužavėti rumunų nuoširdumu, dosnumu, šiltu bendravimu, vakarėlio organizavimu. Šventės metu skambėjo rumuniškos muzikos akordai, šokiai ir t.t.

2018.03.15 dieną vyko IKT rengimo kursai apie kūrybišką ugdymo proceso organizavimą. Gauti sertifikatai už dalyvavimą IKT kursuose.

2018.03.16 dieną laukė pilna įspūdžių ir idėjų kelionė atgal į gimtąją Lietuvą.

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ITALIJOJE

2018.05.06-12 dienomis mokyklos 4 pedagogai: Ilona Virmauskienė, Ilona Ragažinskienė, Ilona Bušmaitė, Vida Plechavičienė dalyvavo trečiajame partnerių susitikime, kuris vyko Italijoje, Altamura mieste.

2018.05.06-07 dienomis susitikę partneriai aplankė 2 ͦCircolo Didattico Garibald mokyklą. Ten susipažino su Italijos švietimo sistema, klasių aplinkomis, pedagogais. Šios mokyklos mokytojai pristatė ugdymo programas, kurios skatina vaikus domėtis ne tik technologijomis bet ir ugdo visapusišką vaiko tobulėjimą. Buvo pristatytos matematikos skaičiavimo metodikos mažiausiesiems, pedagogų ir bendruomenės iniciatyva „Į mokyklą be kuprinių“ (dviejų  klasių mokiniai į  mokyklą vyksta be kuprinių), kurios tikslas – saugoti vaikų sveikatą, ugdymo pagrindas ne tik mokyti, bet ir ieškoti alternatyvos KAIP mokyti. Po pietų visi partneriai pristatė savo šalyse vaikų sukurtas istorijas / pasakojimus, parengtas knygas.

2018.05.08 dieną partneriai buvo labai gražiai sutikti mokykloje, vaikai atliko savo mokyklos himną, dainavo dainas, Mokyklos mokytojai apdovanojo partnerius savo sukurtais rankdarbiais, suvenyrais. Po pietų visi lankė seniausią miestą - Matera.

2018.05.09 dieną partneriai aplankė Casteros ir Nepolio miestus.

2018.05.10 dieną vyko mokinių veiklų stebėjimas, mokytojai pristatė savo darbo vaizdines priemones. Po pietų visi išvyko į teatrą, kur visus stebino gražus priėmimas ir vaikų koncertinis pasirodymas.

2018.05.11 dieną 2  ͦCircolo Didattico Garibaldmokykloje įvyko partnerių susirinkimas, kurio metu buvo aptartos tolimesnės veiklos:  

 • Parengti informatyvų klausimyną, įvertinant ar įgyvendinant projekto veiklas šalys pasiekė tikslus, klausimyną parengs Bulgarijos pedagogai.
 • Parengti pristatymą Pasaulinei aplinkosaugos dienai.
 • Pasirinkti su mokiniais vienos šalies tradicinį patiekalą ir jį pagaminti. 
 • Parengti stendą / vietą, kuriame atsispindėtų šalių partnerių kultūros bruožai (maistas, vėliavos, lankytinos vietos ir kt.)
 • Paskutinį projekto partnerių susitikimą surengti Bulgarijoje 2019.05.23-27 dienomis.

2018.05.12 dieną visi partneriai pilni įspūdžių išsiskirstė į savo gimtuosius namus.

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS LIETUVOJE

2018 m. lapkričio 12–15 dienomis mokykloje svečiavosi švietimo įstaigų atstovai iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos.

Susitikimo tikslas:

 • pristatyti numatytas, įvykdytas projektines veiklas (praktinės užduotys – pasirinktų šalių tradicinių patiekalų gamyba ir šalių pristatymas pasirinktu būdu (šokis, sukurtas video, stendas, įvairūs maketai...)
 • kiekviena šalis įvertino pirmuosius projekto metus. Visų partnerių nuomone jie buvo sėkmingi ir efektyvūs. Mokiniai, jų tėveliai, mokyklų bendruomenės aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje.
 • projekto šalys, partnerės įvertino projekto pirmųjų metų finansines ataskaitas. Negatyvių aspektų įsisavinant, paskirstant ir panaudojant lėšas nerasta. Šalių partneriai pažymėjo, kad visos veiklos buvo atliktos laiku ir kokybiškai.
 • projekto atstovai, turkai, pasidalijo savo gerąja patirtimi, kaip įtraukia į veiklas mokinių tėvus, įvairių institucijų atstovus, vykdo projekto sklaidą.
 • kaip ir buvo numatyta projekte, Bulgarijos atstovai parengė klausimyną kaip kokybiškai ir objektyviai įvertinti pirmus projekto metus. Visos šalys galėjo į(si)vertinti dalyvavimo projekte pirmųjų metų rezultatus. Veiklos įvertintos labai gerai.

Aptarti tolimesni projekto žingsniai ir veiklos:

 1. Kalėdinių atvirukų gamyba.
 2. Turistinio lankstinuko „Keliaujame aplink Europą“ kūrimas.
 3. Veiklos „Kur mes gyvename“ atlikimas (miesto, kuriame gyvename pristatymas pasirinkta forma).
 4. Aplinkosauginė veikla žiemą, pagalba paukščiams, gyvūnams.
 5. Piešinių paroda – konkursas „Antrinių žaliavų panaudojimas“.
 6. Mokinių projekto pristatymas „Rask antrinių žaliavų panaudojimo privalumus“.
 7. Mokinių fotografijos paroda „Žiema nuotraukose“.

Kitas partnerių susitikimas vyks Graikijoje 2019 m. kovo 10-16 dienomis. Graikijos komandos atstovas pasakė, kad apie numatytas projekte veiklas šalys parengs medžiagą ir patalpins „Facebook“ tinklalapyje. 

        

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS GRAIKIJOJE

2019 m. kovo 11-16 dienomis mokyklos pedagogai: Regina Miežienė, Roberta Jankūnienė, Ilona Virmauskienė, Ilona Ragažinskienė dalyvavo penktajame partnerių susitikime, kuris vyko Graikijoje, Atėnuose, Varkizos pradinėje mokykloje. Projekto dalyvius priėmusioje DES pradinėje mokykloje (Graikija) vyko šios veiklos:

Pirmąją dieną (kovo 11d.) dalyviai lankėsi Aeginos saloje, istorinėse vietose, sužinojo, kad ši sala nuo 1828 m. sausio iki 1829 m. buvo laikyta Graikijos sostine. Šios kelionės metu projekto partneriai lankėsi Aphajos šventykloje, kuri skirta Dievui Aphaia.

Antrąją dieną (kovo 12d.) Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi DES pradinėje mokykloje, kur buvo sutikti mokyklos vaikų himnu ir trumpa menine programa perteikiant kultūrinį mokyklos paveldą. Po mokyklos pristatymo projekto partneriai dalyvavo seminaruose temomis: ,,Skirtinga mokymosi perspektyva“, bei ,, Kaip  pabėgti nuo nuobodžios pamokos“. Po šių seminarų mokytojai iš skirtingų projekto partnerių šalių vedė DES mokyklos mokiniams pamokas, skirtingomis temomis anglų kalba. „Saulės“ pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Ilona Ragažinskienė vedė pamoką ketvirtokams tema: mitinis herojus ,,Legend of Neringa“, Rumunijos atstovė vedė matematikos pamoką trečiokams tema ,,Fractions“, Turkijos atstovė antrokams vedė pamoką tema ,,Colours“, Italijos ir Bulgarijos atstovai pirmokėliams vedė matematikos pamokas ,,Art and shapes“.

Trečiąją dieną (kovo 13d.) projekto dalyviai svečiavosi pas miesto merą Gregory Konsiandeilo. Meras papasakojo miesto istoriją bei švietimo sistemos ypatumus Graikijoje. Po susitikimo dalyviai dieną tęsė išvykoje ,,Atsukime laiką atgal...Senovės Atėnai“.

Ketvirtoji diena (kovo 14d.) skirta seminarams, kurių temos buvo šios ,,Inovatyvios matematikos pamokos“ ir ,,Kodavimas“. Seminarų metu mokyklos pedagogai turėjo galimybę stebėti pamokas ir veiklas kaip „Pabėgti nuo nuobodžių pamokų“, kaip sudominti ir įtraukti mokinius į veiklas.

Penktąją dieną (kovo 15d.) Erasmus+ dalyviai dar kartą stebėjo užsiėmimus klasėse, stebėjo pagalbos teikimą mokiniams pamokų metu, mokinių dienos ypatumus, ugdymo aplinkas. Tuo tarpu vyko projekto koordinatorių susitikimas, kurio metu buvo nuspręsta kad:

 • Sekantis susitikimas vyks Bulgarijoje gegužės 21-25 dienomis. (21 ir 25 dienos skirtos atvykimui ir išvykimui)
 • Visi partneriai turės atlikti plane numatytas veiklas, kurios yra: parengti pristatymą apie  istorines vietas esančias šalia mokyklos (A37); Parengti nuotraukų segtuvą ,,Senasis mano miestas“ (A38); Parengti ir pristatyti projekto metu atliktų veiklų rezultatus (A39).

        

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS BULGARIJOJE

Gegužės 21-25 dienomis Bulgarijoje vyksta paskutinis tarptautinio projekto "Innovative cross-carricular lessons" susitikimas. Trečiadienį mokytojai ir kitų šalių mokyklų atstovai grožėjosi nuostabiais Bulgarijos vaizdais, susipažino su istoriniu senovės miestu Arbarabiu ir Bulgarijos senąja sostine Veliko-Tarnovo, lankėsi viduramžių didikų tvirtovėje tarnavusią gynybos tikslais. Vaikščiojo miniatiūrų parke. Ketvirtadienį projekto delegacija svečiavosi Varnos "Stoyan Mihaylovski" pradinėje mokykloje, kurioje šventine programa pasitiko mokyklos mokiniai. Po pietų mokytojai svečiavosi Varnos merijoje. Gegužės 24-oji Bulgarijoje - kultūros ir švietimo, slavų literatūros diena. Lietingą dieną delegacija dalyvavo šventės atidarymo ceremonijoje, gėrėjosi Juodąja jūra, apžiūrėjo miesto įžymias vietas.

                 

 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Thursday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.