Vadovų darbotvarkė

 


Detalus mėnesio veiklos planas (skaityti čia...)

 

2020-2021 m.m. administracijos veiklos planas

Sausis

 1. Elektroninio dienyno pildymo priežiūra. 
 2. Mokinių pasiekimų vertinimas ir fiksavimas.
 3. Ugdymo plano vykdymo kontrolė.
 4. Nuotolinis mokymas (tėvų apklausa).
 5. Neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje (planų, programų analizė, veiklos stebėjimas, pokalbiai su vaikais). Mokinių neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasirinkimas mokykloje ir mieste.
 6. Socialinės veiklos organizavimas ir vykdymas klasėse (pokalbiai su klasių mokytojais, dokumentų analizė).
 7. I pusmečio signalinis vertinimas (pokalbiai su mokytojais, analizė).

Vasaris

 1. I pusmečio ugdymo ir ugdymosi rezultatai (suvestinių analizė). Mokinių žinių kokybė.
 2. Skaitmeninė aplinka, efektyvūs mokymo(si) būdai ir metodai.
 3. 1–4  klasių mokinių pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai.
 4. Mokinių savivalda klasėse (apklausa).
 5. Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimas. Individualizavimas,  diferencijavimas (stebėjimas, pokalbis, dokumentų analizė).

Kovas

 1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, duomenų analizė.
 2. Saugaus elgesio instruktažai klasėse (pildymas dienyne, dokumentų analizė, mokinių apklausa).
 3. Klasės vadovo darbo efektyvumas (klasės vadovų veiklos planų vertinimas, mokinių apklausa). Grįžtamoji kontrolė.
 4. Mokytojų metodinė veikla. Kompetencijų tobulinimas (apklausa, analizė).
 5. Ugdomoji aplinka. Žmogaus saugos, prevencinių programų įgyvendinimas (dokumentų analizė, pokalbiai su mokiniais, mokytojais).
 6. Žinių vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas socialinių ir gamtos mokslų pamokose.

Balandis

 1. Mokinių gebėjimai. Patikrinamieji darbai.
 2. Diagnostinių, standartizuotų testų (2, 4 klasėms) vykdymas ir analizė.
 3. Rizikos grupės, specialiųjų mokymosi poreikių mokinių ugdymas(-sis) (stebėjimas, pokalbis, pamokų stebėjimas).
 4. Elektroninio dienyno priežiūra.

Gegužė

 1. Mokinių gebėjimai. Signaliniai II pusmečio ugdymo(si) rezultatai (apklausa, dokumentų analizė).
 2. Mokinių pasirinkimų prognozė. Dorinis ugdymas, užsienio kalba,  neformaliojo ugdymo būreliai sekantiems metams (apklausa).
 3. Popamokinių renginių stebėsena, aptarimai, analizė.
 4. Mokyklos veiklos įsivertinimo analizė (dokumentų, veiklos analizavimas ir apibendrinimas).
 5. 4 klasių mokinių perėjimas į kitas mokyklas (apklausa).
 6. Neformaliojo švietimo programų ir mokinių poreikių tenkinimo analizė.

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 14th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.