Komisijos ir darbo grupės

 

Civilinės saugos avarinė – gelbėjimo grandis žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui atlikti, vertingo mokyklos turto gelbėjimui bei kitiems gelbėjimo darbams atlikti

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, atsakingu už perspėjimo apie pavojų organizavimą. Nariai: Vilma Gapšienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Voldemaras Miežys, darbininkas, Dalia Urbietienė, valytoja.

Direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-166

Dokumentų ekspertų komisija

 

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, Felicija Jocienė, bibliotekininkė, pirmininko pavaduotoja, Irena Lunskienė, raštvedė, sekretorė.

Direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-169

 

Finansų kontrolės komisija

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-168

 

Gamtosauginis komitetas

Birutė Atutienė, mokytoja - Gamtosauginio komiteto pirmininkė. Akvilė Stonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - pirmininko pavaduotoja, atsakinga už GMP veiklos koordinavimą mokykloje. Ona Kvietkienė, mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotoja, atsakinga už atliekų rūšiavimą mokykloje. Gustas Visockis ir Austėja Steponavičiūtė, 3b klasės mokiniai, atsakingi už informacijos sklaidą. Vilhelmina Lukavičienė, Šiaulių universiteto lektorė, atsakinga už vietos bendruomenės švietimą.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo  28 d. įsakymas Nr. V-150

Korupcijos prevencijos komisija

 

Eralda Piktūrnienė, mokytoja, komisijos pirmininkė. Nariai: Vida Plechavičienė, Birutė Cironkienė.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-151

Krizių valdymo komanda

Regina Miežienė, direktorė, komandos vadovė. Nariai: Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją. Sima Butkutė, socialinė pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą. Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą. Felicija Jocienė, bibliotekininkė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-153

Metinio, mokslo metų, mėnesio veiklos planų parengimui, stebėsenai ir kontrolei vykdyti darbo grupė

Vilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui - grupės vadovė. Nariai: Sima Butkutė, socialinė pedagogė,  Ainė Bartašiūtė, muzikos mokytoja, Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-155

Metodinė taryba

 

Jocienė Alma – metodinės tarybos pirmininkė, Piktūrnienė Eralda - pirmininko pavaduotoja, Plechavičienė Vida - sekretorė.

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-113

Mokyklos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo

Jurgita Žukauskienė, mokytoja, Akvilė Stonienė, mokytoja,  Sima Butkutė, socialinė pedagogė, Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, Felicija Jocienė, bibliotekininkė, Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-158

Mokytojų metodinė taryba  

Metodinė taryba: Jocienė Alma – metodinės tarybos pirmininkė, Piktūrnienė Eralda – pirmininko pavaduotoja, Plechavičienė Vida - sekretorė.

Direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-160

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba: Miežienė Regina, pirmininkė, Gapšienė Vilma, sekretorė. Nariai: Armonaitė Lina, Atutienė Birutė, Bartašiūtė Ainė, Bušmaitė Ilona, Butkutė Sima, Cironkienė Birutė, Česnauskienė Edita, Gricienė Aušra, Jocienė Alma, Jocienė Felicija, Labanauskienė Elvyra, Markauskienė Indrė, Nemaniūnaitė Giedrė, Penkauskienė Rita, Piktūrnienė Eralda, Plechavičienė Vida, Ragažinskienė Ilona, Stonienė Akvilė, Tolkačiovas Arnoldas, Tolušytė Simona, Vaitkienė Jūratė,  Šimkevičiūtė Agnė, Žukauskienė Jurgita.

Direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-160

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba: mokytojų atstovai: Gapšienė Vilma, Nemaniūnaitė Giedrė, Plechavičienė Vida; tėvų atstovai: Bložė Neringa (1a klasė), Krasauskienė Jolanta (2b klasė), Levanienė Sandra (3a klasė), Čirvinskienė Judita (4a klasė).

Direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-160

Mokymo lėšų panaudojimo kontrolės komisija

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupė vadovė. Nariai: Plechavičienė Vida, mokyklos tarybos pirmininkė, Elvyra Labanauskienė, mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-170

Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Regina Miežienė, direktorė, narės: Rasa Biknienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus   vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo; Aušra Gricienė, mokytojų tarybos atstovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos atstovė; Giedrė Nemaniūnaitė, mokytojų tarybos atstovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos žmonių gerovės ir ugdymo departamento švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. Š-75.

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

 

Algirdas Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas, komisijos pirmininkas. Nariai: Vida Plechavičienė, mokytoja, Birutė Cironkienė.

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-116

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Sima Butkutė, socialinė pedagogė (grupės vadovė). Nariai: Agnė Šimkevičiūtė, mokytoja, Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-156

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė. Nariai: VCilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Aušra Gricienė, mokytoja, Vida Plechavičienė, mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-82

Sveikatos stiprinimo mokykloje organizavimo grupė

 

Edita Česnauskienė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, darbo grupės vadovė. Nariai:, Vilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui, Indrė Markauskienė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-162

Turto nurašymo grupė

 

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės pirmininkė), Ona Kvietkienė, kiemsargė, Danutė Misiulienė, valytoja.

Direktoriaus 2020 m. liepos 7d. įsakymas Nr. V-107

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

 

Sima Butkutė, socialinė pedagogė - grupės vadovėNariai: Felicija Jocienė, bibliotekininkė, Giedrė Nemaniūnaitė, mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-157

Ugdymo plano rengimo grupė

Vilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė. Nariai Sima Butkutė, socialinė pedagogė, Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė, Alma Jocienė, metodinės tarybos pirmininkė,Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

Direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-81

Vaiko gerovės komisija

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, Simona Tolušytė, mokytoja, komisijos sekretorė. Nariai: Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė, Sima Butkutė, socialinė pedagogė, Inesa Jocė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Birutė Cironkienė, mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo  28 d. įsakymas Nr. V-152

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Aušra Gricienė, mokytoja, grupės vadovė. Vilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui. Simona Tolušytė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja.

Direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-84

Viešųjų pirkimų komisija

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, komisijos pirmininkas, Felicija Jocienė, bibliotekininkė, pirmininko pavaduotoja, Irena Lunskienė, raštvedė, sekretorė. Nariai: Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, Lina Vitkienė, vyriausia virėja.

Direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-72

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 30th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.