Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės dalyviai

Įsakymo data ir Nr.

Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Regina Miežienė, direktorė. Nariai: Alma Jocienė, vyresnioji mokytoja; Eralda Piktūrnienė, mokytoja metodininkė; Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė; Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo.

Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. Š-268

CS avarinė – gelbėjimo grandis žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui atlikti, vertingo mokyklos turto gelbėjimui bei kitiems gelbėjimo darbams atlikti

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Voldemaras Miežys, darbininkas, Dalia Urbietienė, valytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-123 

Viešųjų pirkimų komisija

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas - komisijos pirmininkas. Felicija Jocienė, bibliotekininkė - pirmininko pavaduotoja, Irena Lunskienė, raštvedė - sekretorė. Nariai: Indrė Juodienė, vyr. buhalterė, Lina Vitkienė, vyr. virėja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-70 

Tarptautinės projektinės veiklos grupė

Ilona Virmauskienė, atsakinga už projekto koordinavimą ir vadovavimą darbo grupei, Ilona Ragažinskienė, atsakinga už projekto dokumentų vertimą, neformalios veiklos organizavimą ir sklaidą, Indrė Juodienė, atsakinga už projekto finansinių dokumentų ir lėšų tvarkymą. Priežiūrą vykdo direktorė Regina Miežienė.

Direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-151

Patariamoji dokumentų ekspertų komisija dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  - komisijos pirmininkė, Felicija Jocienė, bibliotekininkė - pirmininko pavaduotoja, Irena Lunskienė, raštvedė - sekretorė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-111

Vidaus audito atlikimui maisto tvarkymo patalpose darbo grupė

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas - grupės pirmininkas. Nariai: Lina Vitkienė, vyr. virėja, Fruzina Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo. 25 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-135

Gamtosauginis komitetas

Birutė Atutienė, mokytoja - Gamtosauginio komiteto pirmininkė. Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - pirmininko pavaduotoja, atsakinga už GMP veiklos koordinavimą mokykloje. Ona Kvietkienė, mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotoja, atsakinga už atliekų rūšiavimą mokykloje. Gustas Visockis ir Austėja Steponavičiūtė, 3b klasės mokiniai, atsakingi už informacijos sklaidą. Vilhelmina Lukavičienė, Šiaulių universiteto lektorė, atsakinga už vietos bendruomenės švietimą.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-115 

Interneto svetainės tvarkymo, mokyklos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, Sima Butkutė, socialinė pedagogė, Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, Agirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Felicija Jocienė, bibliotekininkė, Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-175

Inventorizacijos atlikimo komisija

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinei inventorizacijai atlikti: Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė. Nariai: Vida Plechavičienė, mokytoja, Irena Lunskienė, raštvedė.

Gautinų ir mokėtinų sumų metinei inventorizacijai atlikti: Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas - komisijos pirmininkas. Nariai: Indrė Juodienė, vyr. buhalterė, Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-106

Mokinio krepšelio lėšų tikrinimo grupė

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė). Nariai: Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, Elvyra Labanauskienė, mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-177

Turto nurašymo grupė

Eralda Piktūrnienė, mokytoja - komisijos pirmininkė. Nariai: Birutė Atutienė, mokytoja, Danutė Misiulienė, aptarnaujančio personalo darbuotoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-105

Korupcijos prevencijos komisija

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė. Nariai: mokytojos: Eralda Piktūrnienė ir Birutė Cironkienė.

Direktoriaus 2016 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-128

Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo grupė

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - pirmininkė. Nariai: Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Vida Plechavičienė, mokytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-121 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Algirdas Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas - komisijos pirmininkas. Nariai: Vida Plechavičienė, mokytoja, Dalia Urbietienė, aptarnaujančio personalo darbuotoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-107

Vaiko gerovės komisija

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė, Birutė Cironkienė, mokytoja - sekretorė. Nariai: Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė, Sima Butkutė, socialinė pedagogė, Fruzina Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymas  Nr. (1.3.E) V-55 

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

Regina Miežienė, direktorė - grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Indrė Juodienė, vyr. buhalterė, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Aušra Gricienė, mokytoja - grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Simona Tolušytė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119

Veiklos planų metams ir mokslo metams rengimo grupė

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui - grupės vadovė. Nariai: Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, Sima Butkutė, socialinė pedagogė,  Ainė Bartašiūtė, muzikos mokytoja, Jūratė Vaitkienė, šokio mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119

Ugdymo plano rengimo grupė

Regina Miežienė, direktorė - grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

 Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Sima Butkutė, socialinė pedagogė (grupės vadovė). Nariai: Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė. Priežiūrą vykdo Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui.

 Direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-54

Sveikatos stiprinimo mokykloje organizavimo grupė

Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - grupės vadovė. Nariai: mokytojos Edita Česnauskienė, Simona Tolušytė, Akvilė Stonienė. Priežiūrą vykdo Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-28

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - grupės vadovė. Nariai: Felicija Jocienė, bibliotekininkė, Elvyra Labanauskienė, pailgintos grupės mokytoja.

 Direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. (1.3. E) V-52

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 20th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.