Komisijos ir darbo grupės

 

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės dalyviai

Įsakymo data ir Nr.

Mokytojų atestacijos komisija

 

Komisijos pirmininkė – Regina Miežienė, direktorė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Narės: Alma Jocienė, mokytojų tarybos deleguotas asmuo, pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija; Gintarė Juškienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo; Eralda Piktūrnienė, mokytojų tarybos deleguotas asmuo, pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija; Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos deleguotas asmuo.

Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. Š-268

Civilinės saugos avarinė – gelbėjimo grandis žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui atlikti, vertingo mokyklos turto gelbėjimui bei kitiems gelbėjimo darbams atlikti

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Voldemaras Miežys, darbininkas, Dalia Urbietienė, valytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-123

 

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas. Pirmininko pavaduotojas - Felicija Jocienė, bibliotekininkė. Sekretorius - Irena Lunskienė, raštvedė. Nariai: Adrija Raišienė, vyr. buhalterė, Lina Vitkienė, vyr. virėja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-70

 

Tarptautinės projektinės veiklos grupė

Ilona Virmauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, atsakinga už projekto koordinavimą ir vadovavimą darbo grupei. Ilona Ragažinskienė, anglų kalbos mokytoja, atsakinga už projekto dokumentų vertimą, neformalios veiklos organizavimą ir sklaidą. Adrija Raišienė, vyr.buhalterė, atsakinga už projekto finansinių dokumentų ir lėšų tvarkymą. Regina Miežienė, direktorė, atsakinga už projekto vykdymo priežiūrą.

Direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-151

Patariamoji dokumentų ekspertų komisija dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti

Roberta Jankūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė), Felicija Jocienė, bibliotekininkė (komisijos pirmininko pavaduotojas), Irena Lunskienė – raštvedė (komisijos sekretorė).

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-111

Vidaus audito atlikimui maisto tvarkymo patalpose darbo grupė

Pirmininkas –  Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas. Nariai: Lina Vitkienė, vyr. virėja; Bronislava Beržinskienė, virėja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo. 24 d. įsakymas Nr. V-32

Gamtosauginis komitetas

Birutė Atutienė – pradinių klasių mokytoja (Gamtosauginio komiteto pirmininkė). Roberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Gamtosauginio komiteto pirmininko pavaduotoja, veiklos koordinavimas mokykloje). Vilhelmina Lukavičienė – Šiaulių universiteto lektorė (mokyklos bendruomenės švietimas). Vida Plechavičienė – mokyklos tarybos pirmininkė (atsakinga už sveikatą stiprinančių renginių organizavimą). Ona Kvietkienė  – mokyklos kiemsargė (atliekų rūšiavimas). Gustas Visockis – 2b klasės mokinys (informacijos sklaida klasėse). Austėja Steponavičiūtė - 2b klasės mokinė (informacijos sklaida klasėse).

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-115

 

Interneto svetainės tvarkymo, mokyklos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Greta Šiaučiulytė, socialinė pedagogė, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Adrija Raišienė, vyr. buhalterė, Irena Lunskienė, raštvedė, Loreta Ubavičienė, mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-108

Inventorizacijos atlikimo komisija

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinei inventorizacijai atliktiRoberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, Nariai: Vida Plechavičienė, mokytoja, Irena Lunskienė - raštvedė.

Gautinų ir mokėtinų sumų metinei inventorizacijai atlikti: Algirdas Vaitkevičius – ūkio dalies vedėjas, komisijos pirmininkas, Nariai: Adrija Raišienė – vyr. buhalterė, Irena Lunskienė – raštvedė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-106

 

MK lėšų tikrinimo grupė

Komisijos pirmininkė – Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nariai: Eralda Piktūrnienė, mokytoja, Birutė Cironkienė, mokytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-120 

Turto nurašymo grupė

Eralda Piktūrnienė, mokytoja (grupės pirmininkė). Nariai: Birutė Atutienė, mokytoja, Danutė Misiulienė, valytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-105

Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo grupė

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė). Nariai: Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Vida Plechavičienė, mokytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-121 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Algirdas Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas (pirmininkas). Nariai: Vida Plechavičienė, mokytoja, Adrija Raišienė, vyr. buhalterė, Birutė Cironkienė, mokytoja, Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-107

 

Vaiko gerovės komisija

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė), Birutė Cironkienė, mokytoja (komisijos sekretorė). Nariai: Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė,  Greta Šiaučiulytė, socialinė pedagogė, Rasa Dunajevienė, sveikatos priežiūros specialistė, Giedrė Nemaniūnaitė, mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas  Nr. (1.3.E) V-117

 

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Adrija Raišienė, vyr. buhalterė, Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Loreta Ubavičienė, mokytoja, grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119
Veiklos planų metams ir mokslo metams rengimo grupė

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė, Loreta Ubavičienė, mokytoja, Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-119
Ugdymo plano rengimo grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė, Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

 Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.3. E) V-119
Krizių valdymo komanda

Regina Miežienė, direktorė, komandos vadovė. Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją. Greta Šiaučiulytė, socialinė pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą. Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą. Felicija Jocienė, bibliotekininkė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. (1.3.E) V-51

 

 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Wednesday the 17th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.