Komisijos ir darbo grupės

 

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės dalyviai

Įsakymo data ir Nr.

Mokytojų atestacijos komisija

 

Pirmininkė – Regina Miežienė, direktorė (II vadybinė kategorija);

Nariai:

Aušra Gricienė, Mokytojų tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Eraldą Piktūrnienė, Mokytojų tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Birutė Cironkienė, Mokyklos tarybos atstovė;

Gintarė Juškienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. Š-263

Civilinės saugos avarinė – gelbėjimo grandis žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui atlikti, vertingo mokyklos turto gelbėjimui bei kitiems gelbėjimo darbams atlikti

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Voldemaras Miežys, darbininkas;

Dalia Urbietienė, valytoja.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-123

 

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Pirmininko pavaduotojas - Felicija Jocienė, bibliotekininkė;

Sekretorius - Irena Lunskienė, raštvedė;

Nariai: Adrija Raišienė, vyr. buhalterė; Violeta Martišiūtė, vyr. virėja.

Direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-70

 

Tarptautinės projektinės veiklos grupė

Ilona Virmauskienė – mokytoja (koordinatorė);

Nariai:

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Eralda Piktūrnienė, pradinių klasių mokytoja;

Ilona Bušmaitė, logopedė-specialioji pedagogė;

Vida Plechavičienė, pradinių klasių mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-151

Patariamoji nuolat veikianti dokumentų ekspertų komisija (DEK) dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti

Roberta Jankūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Felicija Jocienė, bibliotekininkė (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Irena Lunskienė – raštvedė (komisijos sekretorė).

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-111

Vidaus audito atlikimui maisto tvarkymo patalpose darbo grupė

Pirmininkas –  Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas.

Nariai: Violeta Martišiūtė, vyr. virėja; Bronislava Beržinskienė, virėja.

Direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-32

Gamtosauginis komitetas

Birutė Atutienė – pradinių klasių mokytoja (Gamtosauginio komiteto pirmininkė).

Roberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Gamtosauginio komiteto pirmininko pavaduotoja, veiklos koordinavimas mokykloje).

Vilhelmina Lukavičienė – Šiaulių universiteto lektorė (mokyklos bendruomenės švietimas).

Birutė Cironkienė – mokyklos tarybos pirmininkė (atsakinga už sveikatą stiprinančių renginių organizavimą).

Ona Kvietkienė  – mokyklos kiemsargė (atliekų rūšiavimas).

Gustas Visockis – 1b klasės mokinys (informacijos sklaida klasėse).

Austėja Steponavičiūtė - 1b klasės mokinė (informacijos sklaida klasėse).

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-109

 

Interneto svetainės tvarkymo, mokyklos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Greta Šiaučiulytė, socialinė pedagogė;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Adrija Raišienė, vyr. buhalterė;

Irena Lunskienė, raštvedė;

Loreta Ubavičienė, mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-108

Inventorizacijos atlikimo komisija

1. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinei inventorizacijai atlikti:

Roberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Vida Plechavičienė - mokytoja, komisijos narė;

Irena Lunskienė - raštvedė, komisijos narė.

2.    Gautinų ir mokėtinų sumų metinei inventorizacijai atlikti:

Algirdas Vaitkevičius – ūkio dalies vedėjas, komisijos pirmininkas;

Adrija Raišienė – vyr. buhalterė, komisijos narė;

Irena Lunskienė – raštvedė, komisijos narė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-106

 

MK lėšų tikrinimo grupė

Komisijos pirmininkė – Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Eralda Piktūrnienė, Birutė Cironkienė.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-120 

Turto nurašymo grupė

Eralda Piktūrnienė, pradinių klasių mokytoja (grupės pirmininkė).

Nariai:

Birutė Atutienė, pradinių klasių mokytoja;

Danutė Misiulienė, valytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-105

Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo grupė

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas (narys);

Vida Plechavičienė, pradinių klasių mokytoja (narė).

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-121 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Algirdas Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas (pirmininkas);

Vida Plechavičienė, pradinių klasių mokytoja;

Adrija Raišienė, vyriausia buhalterė;

Birutė Cironkienė, pradinių klasių mokytoja;

Irena Lunskienė, raštvedė.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-107

 

Vaiko gerovės komisija

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Elvyra Labanauskienė, pradinių klasių mokytoja (komisijos sekretorė).

Nariai:

Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė;

Greta Šiaučiulytė, socialinė pedagogė;

Rasa Dunajevienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Giedrė Nemaniūnaitė, pradinių klasių mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas  Nr. V-80

 

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Adrija Raišienė, vyr. buhalterė;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Aušra Gricienė, pradinių klasių mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-114

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Aušra Gricienė, mokytoja, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Loreta Ubavičienė, pradinių klasių mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-114
Veiklos planų metams ir mokslo metams rengimo grupė

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė;

Loreta Ubvičienė, pradinių klasių mokytoja;

Aušra Gricienė, pradinių klasių mokytoja.

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-114
Ugdymo plano rengimo grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

Birutė Cironkienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

 Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-114

 

 

 

 

Kontaktai

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Wednesday the 24th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.