Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės dalyviai

Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – R.Miežienė, direktorė. Nariai: A.Jocienė, vyresnioji mokytoja; E.Piktūrnienė, mokytoja metodininkė; V.Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė; O.Tamutienė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo.

Viešųjų pirkimų komisija

A.Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas - komisijos pirmininkas. F.Jocienė, bibliotekininkė - pirmininko pavaduotoja, I.Lunskienė, raštvedė - sekretorė. Nariai: I.Juodienė, vyr.buhalterė, L.Vitkienė, vyr.virėja.

Tarptautinės projektinės veiklos grupė

I.Virmauskienė, atsakinga už projekto koordinavimą ir vadovavimą darbo grupei, I.Ragažinskienė, atsakinga už projekto dokumentų vertimą, neformalios veiklos organizavimą ir sklaidą, I.Juodienė, atsakinga už projekto finansinių dokumentų ir lėšų tvarkymą.

Patariamoji dokumentų ekspertų komisija dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - komisijos pirmininkas, F.Jocienė, bibliotekininkė - pirmininko pavaduotoja, I.Lunskienė, raštvedė - sekretorė.

Vidaus audito atlikimui maisto tvarkymo patalpose darbo grupė

A.Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas - grupės pirmininkas. Nariai: L.Vitkienė, vyr. virėja, F.Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Gamtosauginis komitetas

B.Atutienė, mokytoja - Gamtosauginio komiteto pirmininkė. I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - pirmininko pavaduotoja, atsakinga už GMP veiklos koordinavimą mokykloje. O.Kvietkienė, mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotoja, atsakinga už atliekų rūšiavimą mokykloje. Gustas V. ir Austėja S., mokiniai, atsakingi už informacijos sklaidą. V.Lukavičienė, Šiaulių universiteto lektorė, atsakinga už vietos bendruomenės švietimą.

Interneto svetainės tvarkymo, mokyklos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, S.Butkutė, socialinė pedagogė, D.Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, A.Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, F.Jocienė, bibliotekininkė, I.Lunskienė, raštvedė.

Inventorizacijos atlikimo komisija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - komisijos pirmininkas. Nariai: D.Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, I.Lunskienė, raštvedė.

Mokinio lėšų tikrinimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupės vadovas. Nariai: Vida Plechavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, Elvyra Labanauskienė, mokytoja.

Turto nurašymo grupė

E.Piktūrnienė, mokytoja - komisijos pirmininkė. Nariai: B.Atutienė, mokytoja, D.Misiulienė, aptarnaujančio personalo darbuotoja.

Korupcijos prevencijos komisija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - komisijos pirmininkas. Nariai: mokytojos: E.Piktūrnienė ir B.Cironkienė.

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

A.Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas - komisijos pirmininkas. Nariai: V.Plechavičienė, mokytoja, B.Cironkienė, mokytoja, I.Juodienė, vyr.buhalterė, I.Lunskienė, raštvedė.

Vaiko gerovės komisija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - komisijos pirmininkas, B.Cironkienė, mokytoja, komisijos sekretorė. Nariai: I.Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė, S.Butkutė, socialinė pedagogė, F.Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

R.Miežienė, direktorė - grupės vadovė, nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausias buhalteris, ūkio dalies vedėjas, neformaliojo ugdymo organizatorius.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

A.Gricienė, mokytoja - grupės vadovė, nariai: A.Jocienė, pradinio ugdymo metoodinės tarybos pirmininkė, S.Tolušytė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja.

Veiklos planų metams ir mokslo metams rengimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - grupės vadovas. Nariai: I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, S.Butkutė, socialinė pedagogė,  A.Bartašiūtė, muzikos mokytoja, J.Vaitkienė, šokio mokytoja.

Ugdymo plano rengimo grupė

Direktorius - grupės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, mokyklos tarybos pirmininkas, pradinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkas.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

S.Butkutė, socialinė pedagogė (grupės vadovė). Nariai: I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė, I.Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė.

Sveikatos stiprinimo mokykloje organizavimo grupė

I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - grupės vadovė. Nariai: E.Česnauskienė, mokytoja, A.Stonienė, mokytoja, S.Tolušytė, mokytoja.

Krizių valdymo komanda

Direktorius - grupės vadovas, nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, ūkio dalies vedėjas, bibliotekininkas.

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

I.Virmauskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė - grupės vadovė. Nariai: F.Jocienė, bibliotekininkė, E.Labanauskienė, pailgintos grupės mokytoja.

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Tuesday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.