Komisijos ir darbo grupės

Kategorija: Struktūra
Paskelbta: Trečiadienis, 04 sausio 2017

 

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės dalyviai

Įsakymo data ir Nr.

Mokytojų atestacijos komisija

 

Pirmininkė – Regina Miežienė, direktorė (II vadybinė kategorija);

Nariai:

Giedrė Nemaniūnaitė, mokytojų tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Eraldą Piktūrnienė, mokytojų tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Elvyra Labanauskienė, mokyklos tarybos atstovė;

Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, savininko paskirtas asmuo.

Šiaulių Švietimo skyriaus vedėjo 2014 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. Š-263

 

Civilinės saugos avarinė – gelbėjimo grandis žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui atlikti, vertingo mokyklos turto gelbėjimui bei kitiems gelbėjimo darbams atlikti

Vida Plechavičienė, mokytoja;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Voldemaras Miežys, darbininkas remonto darbams;

Dalia Urbietienė, valytoja.

Direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-35

 

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Pirmininko pavaduotojas - Felicija Jocienė, bibliotekininkė;

Sekretorius - Irena Lunskienė, raštvedė;

Nariai: Adrija Raišienė, vyr. buhalterė; Violeta Martišiūtė, vyr. virėja.

Direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-70

 

Tarptautinės projektinės veiklos grupė

Kristina Jonaitienė – koordinatorius;

Nariai: R. Jankūnienė, A. Gricienė, L. Labanauskienė, E.Piktūrnienė

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-131

Patariamoji nuolat veikianti dokumentų ekspertų komisija (DEK) dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti

Roberta Jankūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Irena Lunskienė – raštvedė (komisijos sekretorė);

Adrija Raišienė – vyriausia buhalterė;

Felicija Jocienė – bibliotekininkė.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-114 

Vidaus audito atlikimui maisto tvarkymo patalpose darbo grupė

Pirmininkas –  Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas.

Nariai: Violeta Martišiūtė, vyr. virėja; Bronislava Beržinskienė, virėja.

Direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-32

Gamtosauginis komitetas

Birutė Atutienė – pradinių klasių mokytoja (Gamtosauginio komiteto pirmininkė).

Roberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Gamtosauginio komiteto pirmininko pavaduotoja, veiklos koordinavimas mokykloje).

Vilhelmina Lukavičienė – Šiaulių universiteto lektorė (mokyklos bendruomenės švietimas).

Birutė Cironkienė – mokyklos tarybos pirmininkė (atsakinga už sveikatą stiprinančių renginių organizavimą).

Ona Kvietkienė  – mokyklos kiemsargė (atliekų rūšiavimas).

Augustė Talakauskaitė – 4b klasės mokinė (informacijos sklaida klasėse).

Austėja Auškalnytė - 4b klasės mokinė (informacijos sklaida klasėse).

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-110

 

Interneto svetainės priežiūros ir tvarkymo

Regina Miežienė, mokyklos direktorė, grupės vadovas;

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Irena Lunskienė, raštvedė;

Felicija Jocienė, bibliotekininkė.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-116 

Inventorizacijos atlikimo komisija

1. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinei inventorizacijai atlikti:

Roberta Jankūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Vida Plechavičienė - mokytoja, komisijos narė;

Irena Lunskienė - raštvedė, komisijos narė.

2.    Gautinų ir mokėtinų sumų metinei inventorizacijai atlikti:

Algirdas Vaitkevičius – ūkio dalies vedėjas, komisijos pirmininkas;

Adrija Raišienė – vyr. buhalterė, komisijos narė;

Irena Lunskienė – raštvedė, komisijos narė.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-106

 

Įvaizdžio ir identiteto formavimo grupė

Regina Miežienė, mokyklos direktorė, grupės vadovas;

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Irena Lunskienė, raštvedė;

Vida Plechavičienė, mokytoja;

Eralda Piktūrnienė, mokytoja.

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-111

 

MK lėšų tikrinimo grupė

Komisijos pirmininkė – Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Eralda Piktūrnienė, Birutė Cironkienė.

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-120 

Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo grupė

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas (narys);

Vida Plechavičienė, pradinių klasių mokytoja (narė).

Direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-121 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Algirdas Vaitkevičius,  ūkio dalies vedėjas (pirmininkas);

Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininko pavaduotoja);

Adrija Raišienė, vyriausia buhalterė (sekretorė);

Birutė Cironkienė, pradinių klasių mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė (narė).

Diana Jocienė, pradinių klasių mokytoja (narė).

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-112

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Roberta Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Ilona Bušmaitė logopedė, specialioji pedagogė.

Nariai: Rasa Dunajevienė, sveikatos priežiūros specialistė; mokytojos: Giedrė Nemaniūnaitė, Elvyra Labanauskienė.

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas  Nr. V-113

 

Strateginio veiklos plano rengimo ir švietimo stebėsenos grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Adrija Raišienė, vyr. buhalterė;

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas;

Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-114

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Kristina Jonaitienė, mokytoja, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui;

Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-114
Veiklos planų metams ir mokslo metams rengimo grupė

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė;

Kristina Jonaitienė, mokytoja,

Aušra Gricienė, mokytoja.

Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-114
Ugdymo plano rengimo grupė

Regina Miežienė, direktorė, grupės vadovė;

Roberta Jankūnienė, pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

Birutė Cironkienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

 Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-114

 

 

 

 

Kontaktai

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Saturday the 19th. Custom text here. Hostgator coupons - All rights reserved.