Mokinių priėmimas

 

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

 

PRIĖMIMAS į priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau - PUG):

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, bet ne anksčiau, negu tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jiems sueina 5 metai.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pašymai dėl vaiko priėmimo į PUG priimami vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. T-327 (skaityti čia...).

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) prašymus dėl vaiko priėmimo į mokyklų PUG pateikia internetu per e. sistemą nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. Prašyme pateikiami šie duomenys:

 • vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
 • mokyklos, kurioje pageidaujama mokytis, pavadinimas;
 • vaiko priėmimo mokytis data;
 • mokymo klasė (grupė);
 • duomenys apie taikytinus priėmimo pirmumo kriterijus;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas;
 • sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis vaiką būtų gauti iš kitų institucijų ir valstybinių registrų;
 • patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą;
 • patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Aprašu.

E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie vaiko naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinama automatiniu būdu.

Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUG)

PRIĖMIMAS  į 1-4 klases:

Į 1-4 klases priimami mokiniai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Mokytis į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Tėvų (globėjų) prašymai dėl mokinių priėmimo į mokyklos naujai formuojamas 1-ąsias klases priimami nuo kovo 1 d.

Su prašymo pateikimo ir priėmimo į mokyklą tvarka galite susipažinti čia.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma 1-4 kl.).

 

PRIĖMIMAS mokinių grįžusių / atvykusių iš užsienio:

Iš užsienio grįžusių / atvykusių vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“.

Iš užsienio grįžusių / atvykusių mokinių tėvai (globėjai) pateikia šiuos dokumentus:

 1. tėvų (globėjų) prašymą (prašymo forma) dėl priėmimo į mokyklą;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUGMokymo sutarties forma 1-4 kl.).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tėvų (globėjų) prašymai priimami mokyklos raštinėje arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete: pirmadieniais-ketvirtadieniais - nuo 7.45 val. iki 16.30 val., penktadieniais - nuo 7.45 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val. Telefonas pasiteiravimui: (8-41) 55 23 56.

Priėmimo dokumentus (prašymą ir vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą) pasirašytus elektroniniu parašu (nuoroda čia...) galima siųsti mokyklai per e.pristatymo sistemą arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Mokykloje direktoriaus įsakymu yra suburta Mokinių priėmimo į mokyklą komisija, kurią sudaro: pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius – raštvedys, nariai: specialusis pedagogas, bibliotekininkas, pradinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkas. 

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas (skaityti čia...).

Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą, laisvas vietas teikia mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Gapšienė. 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Sunday the 4th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.