PROJEKTAS „Innovative cross-curricular lessons“

Šiaulių ,,Saulės" pradinė mokykla 2017-2019 metais dalyvauja programoje „Erasmus+“ (KA2) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Partnerystė apima penkias valstybines mokyklas iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Projekto pavadinimas - „Inovatyvios (šiuolaikiškos) skirtingų dalykų pamokos“ („Innovative cross-curricular lessons“).

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE

Pirmajame „Erasmus+” projekto susitikime, kuris vyko 2017 m. lapkričio 25-28 dienomis Turkijoje Canakkale mieste dalyvavo pedagogai: Ilona Virmauskienė, Sonata Markušenkienė, Greta Šiaučiulytė, Eralda Piktūrnienė. Šio susitikimo tikslas buvo susipažinti, prisistatyti, pristatyti savo šalį, numatyti veiklas tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Vizito metu buvo aplankyta Canakkale miesto mokykla, aptarta švietimo sistema, aplankytos įžymios šio miesto vietos, susipažįstant su šalies kultūra ir tradicijomis, numatytos projekto veiklos ir susitikimų datos.

Numatytos veiklos šalių vaikams:

 • Susirašinės laiškais parašytais ranka, nuskanuos ir persiųs elektroniniu būdu.
 • Kurs du veikėjus - berniuką ir mergaitę (pateikimo būdas įvairus: maketas, piešinys ir kt.).
 • Kurs 5 marškinėlius su vaikų piešiniais ir užrašais ant jų su angliškais žodžiais.
 • Kurs komiksus, istorijas, pasakojimus, įgarsins ne tik savo šalies kalba, bet ir anglų kalba (pristatomi pasirinktu būdu: video, CD, skaidrės ir kt.).
 • Pristatys tradicinį savo šalies patiekalą (receptą, jo aprašymą ir kt.).
 • Kurs turistinę brošiūrą apie savo šalį, miestą.

Numatyti partnerių susitikimai:

 • Rumunijoje – 2018 m. kovo 10 -16 d. (1 etapo 5 dienų mokymai).
 • Italijoje - 2018 m. gegužės 6 - 12 d. (2 etapo 5 dienų mokymai).
 • Lietuvoje - 2018 m. lapkričio 11 - 15 d.
 • Graikijoje - 2019 m. kovo 10 - 16 d. (3 etapo 5 dienų mokymai).
 • Bulgarijoje - 2019 m. gegužės 23 - 27 d.

Akimirkos iš susitikimo Turkijoje:

 

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RUMUNIJOJE

2018 m. kovo 10 - 16 dienomis mokyklos pedagogai: Ilona Virmauskienė, Jurgita Klastaitienė, Ilona Rgažinskienė, Loreta Ubavičienė vyko į partnerių susitikimą Rumunijoje.

2018.03.11 dieną aplankė buvusią Rumunijos sostinę Iasi, aplankytas Moldovos regiono etnografijos muziejus kultūros rūmuose, ,,Trei lerarh“ vienuolynas, katedra ir Golijos vienuolynas.

2018.03.12 dieną lankėsi spec. poreikių mokykloje Paskanyje, stebėjo vaikų pasirodymą. Aplankė ugdomųjų veiklų zonas, susipažino su Rumunijos specialiojo ugdymo programa. Po pietų nuvyko į Paskanyje esančius moksleivių namus, kuriuose supažino su mokyklos veiklomis bei tradicijomis. Mokiniai parodė nuotaikingą koncertą, sužavėjo dainomis, interpretacijomis, pasitiko svečius visomis projekto dalyvių kalbomis ir šalių šokių fragmentais. Po koncerto šalių atstovai pristatė įvykdytas veiklas (sukurtas mokinių  istorijas, apsikeitėme vaikų pieštais marškinėliais).

2018.03.13 dieną vyko IKT rengimo kursai, kuriuos organizavo Rumunijos atstovai. Kursų metu pateikta vertinga informacija, kaip panaudoti IKT veikloje.

2018.03.14 dieną vyko projekto aptarimas bei ekskursija į Transilvaniją, kuri nustebino gamtos grožiu, nepaprasto grožio kalnais, uolomis – serpantinais, Raudonuoju ežeru.  Vakare vyko šventinė vakarienė, kurios metu dalyvaujančios šalys pristatė nacionalinius patiekalus, dainas ir šokius.  Susitikimo dalyviai buvo sužavėti rumunų nuoširdumu, dosnumu, šiltu bendravimu, vakarėlio organizavimu. Šventės metu skambėjo rumuniškos muzikos akordai, šokiai ir t.t.

2018.03.15 dieną vyko IKT rengimo kursai apie kūrybišką ugdymo proceso organizavimą. Gauti sertifikatai už dalyvavimą IKT kursuose.

2018.03.16 dieną laukė pilna įspūdžių ir idėjų kelionė atgal į gimtąją Lietuvą.

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ITALIJOJE

2018.05.06-12 dienomis mokyklos 4 pedagogai: Ilona Virmauskienė, Ilona Ragažinskienė, Ilona Bušmaitė, Vida Plechavičienė dalyvavo trečiajame partnerių susitikime, kuris vyko Italijoje, Altamura mieste.

2018.05.06-07 dienomis susitikę partneriai aplankė 2 ͦCircolo Didattico Garibald mokyklą. Ten susipažino su Italijos švietimo sistema, klasių aplinkomis, pedagogais. Šios mokyklos mokytojai pristatė ugdymo programas, kurios skatina vaikus domėtis ne tik technologijomis bet ir ugdo visapusišką vaiko tobulėjimą. Buvo pristatytos matematikos skaičiavimo metodikos mažiausiesiems, pedagogų ir bendruomenės iniciatyva „Į mokyklą be kuprinių“ (dviejų  klasių mokiniai į  mokyklą vyksta be kuprinių), kurios tikslas – saugoti vaikų sveikatą, ugdymo pagrindas ne tik mokyti, bet ir ieškoti alternatyvos KAIP mokyti. Po pietų visi partneriai pristatė savo šalyse vaikų sukurtas istorijas / pasakojimus, parengtas knygas.

2018.05.08 dieną partneriai buvo labai gražiai sutikti mokykloje, vaikai atliko savo mokyklos himną, dainavo dainas, Mokyklos mokytojai apdovanojo partnerius savo sukurtais rankdarbiais, suvenyrais. Po pietų visi lankė seniausią miestą - Matera.

2018.05.09 dieną partneriai aplankė Casteros ir Nepolio miestus.

2018.05.10 dieną vyko mokinių veiklų stebėjimas, mokytojai pristatė savo darbo vaizdines priemones. Po pietų visi išvyko į teatrą, kur visus stebino gražus priėmimas ir vaikų koncertinis pasirodymas.

2018.05.11 dieną 2  ͦCircolo Didattico Garibaldmokykloje įvyko partnerių susirinkimas, kurio metu buvo aptartos tolimesnės veiklos:  

 • Parengti informatyvų klausimyną, įvertinant ar įgyvendinant projekto veiklas šalys pasiekė tikslus, klausimyną parengs Bulgarijos pedagogai.
 • Parengti pristatymą Pasaulinei aplinkosaugos dienai.
 • Pasirinkti su mokiniais vienos šalies tradicinį patiekalą ir jį pagaminti. 
 • Parengti stendą / vietą, kuriame atsispindėtų šalių partnerių kultūros bruožai (maistas, vėliavos, lankytinos vietos ir kt.)
 • Paskutinį projekto partnerių susitikimą surengti Bulgarijoje 2019.05.23-27 dienomis.

2018.05.12 dieną visi partneriai pilni įspūdžių išsiskirstė į savo gimtuosius namus.

Projekto koordinatorė Ilona V.

Projektas “From my the very first Euro cent”, 2015 - 2017 m.

 2015-2017 m. mokykloje vykdomas Baltijos šalių NordPlus Junior projektas apie ankstyvąjį finansinį vaikų ugdymą. Į pirmą projekto susitikimą spalio 19-23 dienomis atvyko 20 mokinių bei 6 mokytojai iš Latvijos ir Estijos. Kad vaikai susidraugautų, pabendrautų anglų kalba, keistųsi kultūrine ir pažintine informacija, svečius priėmė mūsų mokinukų šeimos. Pirmą susitikimo dieną mokiniai dalyvavo kūno kultūros, improvizacijų ir teatro pamokose, kurias išradingai ir labai linksmai vedė mokytojos A. Gricienė ir E. Piktūrnienė, o dailės pamokose kūrė projekto logotipą (mokytojos: B.Atutienė, A.Gricienė,  E.Labanauskienė, E.Piktūrnienė). Mokiniai klasėse padengė stalus, kvietė svečius pasivaišinti, ypač susidraugavo neoficialioje aplinkoje, kur sugebėjo susišnekėti ne tik anglų, rusų, lietuvių, latvių, bet,  kaip pastebėjo vienas tėvelis, ir gestų  kalba.

Po pietų visi projekto dalyviai apžiūrėjo Šiaulius – aplankė „Auksinį berniuką“, bulvare ieškojo pasislėpusių katinų, gyvatės ir beždžionių, pabuvojo Šiaulių universiteto Lito kambaryje. Bibliotekoje domėjosi kiek yra knygų, net buvo pakviesti aplankyti  saugyklas, kuriose saugoma 1,5 milijono knygų!

Pavargę po dienos įspūdžių, svečiai spirgėte spirgėjo kuo greičiau vykti į „naujus namus“ – lietuvių šeimas, kur  jiems jauku ir svetinga.

Antrąją projekto dieną svečiams koncertavo mūsų mokyklos mokiniai: dainavo, muzikavo dūdelėmis, šoko. Ketvirtokai parengė anglišką mokyklos pristatymą. Partneriai papasakojo apie savo mokyklas, miestus, šalis. „Aušros“ muziejuje svečiai dalyvavo monetų kalimo programoje, apžiūrėjo monetų ekspoziciją, norintys nusikalė sau pinigėlį.

Vakare mokyklos bendruomenė susitiko vakaronėje, kurioje svečiai mokė latviškų ir estiškų šokių. Visi išmoko ir smagiai trypė lietuvišką „Transkverą“. Vakaronės metu ragauta nacionalinių patiekalų, dalintasi įspūdžiais ir patirtimi.

   

Balandžio 6-8 d. „Saulės“ pradinės mokyklos delegacija - dešimt mokinių ir trys mokytojai - lankėsi Latvijoje, Gardenės miestelio vidurinėje mokykloje. Per tris projekto dienas buvo daug pamatyta ir nuveikta. Pirmą dieną svečiai susipažino su Gardenės mokykla, kurią lanko apie 600 ugdytinių - nuo lopšelio-darželio auklėtinių iki dvyliktokų, dalyvavo matematikos, šokio, kūno kultūros, darbelių pamokose, kartu gamino pinigų medį, mokėsi apskaičiuoti pirkinių sumas, dalinti ir dauginti pinigus, atpažinti senuosius Lietuvos, Latvijos ir Estijos pinigus, apskaičiuoti jų dabartinę vertę eurais. Popiet dalyviai susirungė tarptautinėje matematikos olimpiadoje, kur lietuvių grupė surinko daugiausia taškų – „Karvutės“ saldainių ir laimėjo Gudragalvių titulą!

Antrą dieną delegacija lankėsi Dobelės miestelyje, Dobelės istorijos muziejuje dalyvavo edukacinėje pamokoje apie senuosius Latvijos pinigus. Lietuvių mokiniai „prekiavę” ir „pirkę” teisingai nustatė senovėje buvusią vertingiausią žaliavą - geležį, surinko daugiausia taškų ir laimėjo pirmą vietą. Aplankė Dobelės miestelio parkus, pasigrožėjo įspūdingomis Dobelės pilies liekanomis, kurios teritorijoje rengiamos miesto šventės, koncertai. Po pietų visi nuvyko į Tervetės gamtos parką, susitiko su nykštukų šeimyna, kurios mama supažindino su miško žolynais, tėtis padėjo pasigaminti miško monetą, o dukra parodė, kaip „įpirkti” laimę ir norus. Pasivaikšioję po Tervetės nykštukų ir raganų parką, pasigrožėję žibuoklių kilimais ir pavasarėjančiu mišku, ragavome Tervetės giros.

Paskutinę projekto dieną dalyviai išvyko į Rygą. Latvijos nacionaliniame muziejuje labai įdomiai ir nuosekliai mokinius supažindino su pinigų atsiradimo istorija, Baltijos šalių pinigų keliu iki euro. Mokiniai kūrė savo euro banknotus ir euro monetas, išbandė  interaktyvų senovės mainų kelią nuo Italijos iki Baltijos valstybių. Po pietų visi aplankė Rygos zoologijos sodą ir pavargę, bet pilni įspūdžių, patirčių, pasiilgę namų - grįžo į Šiaulius.

Per tris projekto dienas dalyviai patobulino savo anglų kalbos žinias, susirado draugų, sužinojo ir patyrė daug naujo ir jau laukia kito projekto susitikimo rudenį Estijoje.

         

Projekto koordinatorė Kristina Jonaitienė

 

„Ištirkime žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“, 2012 - 2014 m.

„Saulės“ pradinė mokykla nuo 2012 m. iki 2014 m. dalyvauja tarptautiniame Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Ištirkime žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“ (paraiškos Nr. LLP-COM-DP-2012-LT-00223), kuris skirtas tobulinti mokyklos gamtosauginę veiklą, skleisti ir dalintis gerąja patirtimi kartu su Ispanijos, Turkijos, Italijos, Latvijos ir Lenkijos mokyklomis.

Projekto metu mokiniai geriau pažins juos supantį gamtos pasaulį, susipažins su kitų šalių ekosistemomis, patobulins užsienio kalbų kompetencijas, pilietinį ir europinį sąmoningumą. Į projekto veiklą bus įtraukta visa mokyklos bendruomenė, organizuoti įvairūs renginiai, integruotos veiklos, dalyvaujama partnerystės susitikimuose. 

2012 m. spalio 23 - 27 dienomis mokyklos delegacija (mokytojos: Ina Dobržinskienė, Kristina Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Plechavičienė) vyko į Ispaniją - pirmąjį partnerių susitikimą Almoroks miestelyje. Susitikimo metu buvo pristatomos projekto dalyvių šalys, mokyklos, aptartos projekto „Ištirkime žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“ veiklos. Nutarta, kitą partnerių susitikimą organizuoti 2013 m. gegužės 7 - 11 dienomis Latvijoje, kur bus pristatyti pirmų projekto metų rezultatai.     

Gruodžio 7 d.  mokykloje pakvipo gaiva ir švara. Vaikai mokėsi gaminti ekologišką naminį muilą iš žolelių nuoviro, aliejaus ir kitų gamtinių medžiagų. Tai bus Kalėdinė dovana Comenius projekto partneriams. Vaikų rankomis sukurti įvairūs  muiliukai ir nuoširdūs linkėjimai sušildys draugus žiemą.

Sugrįžusių po žiemos atostogų 2013 m sausio 10 d. mokykloje vaikų laukė Comenius projekto partnerių dovanos: pačių vaikų iš antrinių žaliavų pagaminti atvirukai, ekologiški kvepalai, arbatžolės, dekoracijos.

Gamtosauginės akcijos „Atnešk maisto alkanam miško gyventojui“ metu mokiniai ruošė lauktuves miško gyventojams. Kovo 4 d. kieme surinktą maistą žvėreliams: kopūstus, morkas, bulves, burokus, šieną sudėjo į dėžes ir įpareigojo 2a klasės mokinius nuvežti į mišką. Kurtuvėnų miške vaikai džiaugėsi gamta, stebėjo žvėrelių sniege paliktus pėdsakus, mokėsi juos atpažinti, klausėsi girininko patarimų, paliko dovanas žvėreliams...   

Balandžio 15 d. mokiniai ir jų tėveliai konkursui „Foto safari“ pristatė nuotraukas su užfiksuotais Lietuvos augalais ir gyvūnais.

Mokyklos „Comenius sode“ balandžio 22 d. mokiniai sėjo saldųjį ir paprastąjį baziliką bei erškėtrožę iš Italijos, turkiškas pupas iš Turkijos, krokus ir narcizus iš Latvijos. Iš Ispanijos atkeliavo didžiulės, mums nematytos gilės ir kaštonai, iš Lenkijos milžiniški graikiški riešutai. Jie visi surado savo vietą sode, žemėje. Vaikai pasiryžo prižiūrėti „Comenius sodą“ visus metus, o nuotraukas apie augalų auginimą, jų priežiūrą pasidalinti su partneriais.

Balandžio 24 d. mokykloje vyko viktorina 4-ų klasių mokiniams „Mes – Europos vaikai“, kurioje dalyvavo „Saulės“ ir Lieporių pradinių mokyklų, Dainų, „Rasos“, Gytarių ir Ragainės progimnazijų ketvirtų klasių mokiniai. Dalyviai prisijungė prie „Comenius dienos 2013“, kuri buvo skelbiama internetinėje erdvėje.  Mokiniai pasitikrino savo žinias apie Europą, jos valstybes, spėliojo, kur yra geografinis Europos centras, iš kur kilusi Pepė Ilgakojinė, Mumiai Troliai, Haris Poteris ir Coliukė. Diskutavo, kurioje šalyje skaniausias šokoladas ir gardžiausios picos, bei iš kur atkeliauja apelsinai. Mokiniai nustebino puikiomis žiniomis. Jie išvardino net 37 Europos valstybes, atspėjo Europos centrus ir kt. Nugalėtojai džiaugėsi medaliais bei saldžiu „Europos“ tortu. Kol mokiniai rungtyniavo, mokytojai turėjo galimybę aptarti tarptautinių projektų įtaką mokyklai. Diskusiją vedė mokytoja Ina Dobržinskienė. Ji pristatė „Saulės“ pradinės mokyklos tarptautinių projektų patirtį, galimybes dalyvauti įvairių fondų veikloje. Tarptautinių projektų patirtimi dalinosi visos diskusijoje dalyvavusios mokytojos. Diskutuota apie galimas veiklas, ugdymo plėtros galimybes, finansavimą, aptarta projektų įtaką mokyklos bendruomenei. Ačiū dalyviams už gerą nuotaiką ir puikias žinias.  

2013 m. gegužės 6 - 11 dienomis mokyklos delegacija vyko į Comenius partnerių susitikimą, kuris vyko Latvijoje, Sikšnių ir Kolkos miestelių pagrindinėse mokyklose.  Susitikime dalyvavo pedagogai ir 20 mokinių (10 turkų, 6 ispanai ir 4 italai). Mokiniams buvo skiriamas ypatingas dėmesys, nes jie turėjo atlikti užduotis apie gamtą, gamtos stebėjimą ir jos tyrinėjimą. Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Turkijos ir Lietuvos („Saulės“ pradinės mokyklos) atstovai aptarė projekto veiklos rezultatus, pristatė atliktus darbus (tarpinius produktus), diskutavo apie projekto naudą mokyklų bendruomenėms, pasirinko tolesnės veiklos prioritetus, atlikimo terminus ir susitikimo laiką, kuris įvyks spalio mėnesį Italijoje.

Vizito metu projekto dalyviai aplankė mineralų, ragų, gyvūnų iškamšų ir gamtos muziejus, žaismingai ieškojo lobio pušyne bei prie jūros, sprendė įvairiausias užduotis, kūrė paveikslus iš smėlio, kankorėžių, papuošalus iš kriauklelių bei jūros išplukdytų medžio gabalėlių, gamino muzikos instrumentus iš pajūryje rastų priemonių.    

Mokslo metų pabaigoje apdovanoti aktyviausi Comenius projekto „Ištirkime Žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“ dalyviai: Lukas Balandis (1b kl.), Greta Kinčinaitė (2a kl.), Ieva Mockaitytė (2a kl.), Izabelė Navickaitė (2a kl.), Gabija Palujanskaitė (2a kl.), Gabija Stanislovaitytė (2a kl.), Urtė Vaišytė (2a kl.), Gustė Vaičekauskaitė (3a kl.), Arnas Gaidžiūnas (3b kl.), Artūras Požėla (3b kl.), Kristupas Bernotas (3b kl.), Kamilė Žalytė (4a kl.), Austėja Žičkutė (4a kl.), Adomas Vaškevičius (4a kl.).

Dėkojame mokiniams už nuotraukas „Foto safari“ konkursui, pristatymus apie Lietuvos gyvūnus ir augalus, vaizdo medžiagos įgarsinimą tarptautiniam žodynui.

Spalio 18 d. ketvirtų klasių mokiniai mokykloje vykdomo Comenius projekto „Let‘s Explore the Earth with Children and Help to Save It“ iniciatyva susipažino su Lietuvos ir projekto partnerių šalyse randamomis naudingomis iškasenomis ir mineralais. Stebėdami projekto partnerių paruoštą vaizdinę medžiagą apie jų šalyse randamas naudingas iškasenas, mokėsi ištarti sudėtingus pavadinimus, stebėjo, kam panaudojami mineralai ir įvairūs akmenys. Mokiniai su malonumu puošė atsineštus akmenėlius paversdami juos žaismingais monstriukais, besišypsančiais veideliais, šikšnosparniais. Dalis išpuoštų akmenėlių keliaus į Italiją.

2013 m. spalio 21-26 dienomis mokyklos delegacija: Kristina Jonaitienė, Aušra Gricienė ir Adrija Raišienė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Ištirkime žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“ partnerių susitikime Italijoje, Priverno miestelio mokykloje. Susirinkę partneriai iš Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Latvijos  ir mūsų šalies aplankė tris Priverno mokyklas, darželį, meriją. Ypač įdomu buvo stebėti inscenizuotą mero regalijų perdavimą mokinių tarybai bei šios tarybos susirinkimą. Lietuvos delegacija įteikė partneriams juodo degto molio darbelius bei mūsų mokinių išpieštus akmenukus, nes šį pusmetį vaikai tyrinėjo Lietuvos ir partnerinių šalių akmenis bei mineralines medžiagas.

Susitikimo metu buvo aptarta pirmųjų projekto metų veiklos rezultatai, pristatyti pabaigti tarpiniai produktai (DVD įrašai apie visų projekte dalyvavusių šalių augalus ir gyvūnus, su jais susijusios užduotys ir pateiktys). Dalyviai aptarė projekto eigoje iškilusius klausimus, diskutavo apie projekto vertę mokyklos bendruomenei, nustatė tolesnės veiklos turinį ir terminus. 2014 metų pavasarį už projekto veiklą bus atsakinga mūsų mokyklą, koordinuos veiklą susijusią su klimato stebėjimu ir pažinimu.

2013 m. gruodžio 2 - 6 dienomis mokykloje vyko mokinių kūrybinių darbelių paroda, kurioje buvo eksponuojami darbai susiję su mineralinėmis iškasenomis. Mūsų mokyklos mokiniai turėjo ištirti šias uolienas ir pristatyti darbelius iš molio, žvyro ir durpių. Mokiniai lankėsi Šiaulių „Aušros“ muziejuje, pamatė kur naudojamas molis, apžiūrėjo dirbinių ekspoziciją, patys gamino suvenyrus. Dailės ir technologijų pamokose vaikai lipdė puodelius, vazeles, raides. Pasaulio pažinimo pamokose sužinojo, kaip susiformuoja akmenys, kur jie buvo naudojami praeityje, kam reikalingi šiandien. Visiems ypač patiko darbeliai iš akmenėlių. Vaikai stengėsi akmens formoje įžvelgti paukštelį, šikšnosparnį, monstriuką, pingviną. Mokinių sukurti darbeliai padovanoti draugams Italijoje, likę - eksponuojami mokyklos skaitykloje.

2014 m. gegužės mėn. 5-11 dienomis mokyklos delegacija: Kristina Jonaitienė, Loreta Ubavičienė, Elvyra Labanauskienė ir Loreta Strazdauskienė dalyvavo projekto partnerių susitikime Turkijoje, Karamursel miestelio mokykloje. Susitikimo metu buvo aptarta projekto veiklos rezultatai, pristatyti pabaigti galutiniai produktai (DVD, mokomoji medžiaga, tarptautinis projekto laikraštis). Dalyviai aptarė projekto eigoje iškilusius klausimus, diskutavo apie projekto vertę mokyklos bendruomenei, aptarė projekto ataskaitos rengimo planus ir terminus.

Siekdami tobulinti mokyklos gamtosauginę veiklą, skleisti ir dalintis gerąja patirtimi su Ispanijos, Turkijos, Italijos, Latvijos ir Lenkijos mokyklomis 2012-2014 m. mokykla dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Ištirkime žemę su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“. Projektas tęsėsi du metus. Projekto metu siekta ugdyti mokyklos bendruomenės pilietinį ir europinį sąmoningumą, tobulinti mokinių ir mokytojų užsienio kalbų kompetencijas, supažindinti mokyklos bendruomenę su kitų šalių ekosistemomis ir palyginti jas bei kurti netradicines metodines priemones gamtosauginiam mokinių ugdymui ir dalintis gerąja patirtimi. Per du projekto metus įvyko 5 tarptautiniai susitikimai, parengti penki metodiniai diskai su mokymo medžiaga mokytojams ir mokiniams, sukurtas projekto internetinis puslapis.

Projekto „Ištirkime žemę kartu su vaikais ir padėkime ją išsaugoti“ pagrindinis tikslas buvo, supažindinti mokinius su penkiais pagrindiniais pasirinktais eco elementais: augalija, gyvūnija, uolienomis (naudingomis iškasenomis), klimatu bei gamtos garsais. Mokiniams buvo paruošti atitinkami tematiniai sesijų ugdomieji paketai skatinantys tyrinėti ir pažinti Žemės planetos resursus. Projekte dėl atitinkamo partnerių mokyklų pasiskirstymo – Šiaurės Europos (Lenkija, Lietuva ir Latvija), bei Pietų Europos (Italija, Ispanija bei Turkija) buvo akcentuojami šių šalių gamtos panašumai ir skirtumai.

Projekto pabaigoje, galime teigti, kad projekto veikla turėjo labai teigiamą poveikį mokytojams ir mokiniams iš visų dalyvaujančių mokyklų. Tai puikus būdas motyvuoti švietimo bendruomenę mokytis užsienio kalbų, skatinti tarpkultūrinę pagarbą ir pažinimą, plėtoti profesinius santykius tarp skirtingų švietimo sistemų, šalių, kultūrų. 

                          

 


 

Mažiau šiukšlių, 2011 - 2012 m.

 

 

Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės projektas „Mažiau šiukšlių“ vykdytas 2011-2012 m.m. Vykdant  projektą, veiklų įgyvendinimo įrodymams užsiregistruota svetainėje „Eco-Schools Connect“. Veiklų įgyvendinimas bei medžiagos talpinamas buvo vykdomas pagal nustatytus ir projekto svetainėje pateiktus reikalavimus - 7 GMP žingsnelius. Kiekvieno žingsnelio įrodymui pateikta tekstinė informacija, nuotraukos ar video nuorodos. Projektas apibendrintas Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių konferencija „Saugi aplinka“, kurios pabaigoje priimti svarbūs nutarimai, numatytos veiklos, kuo mokiniai prisidės prie švarios aplinkos išsaugojimo. 

Fotoalbumas

Bioįvairovė, 2010 - 2011 m.

 

 

Gamtosauginių mokyklų programos „Bioįvairovės“ sritis buvo įgyvendinama 2010-2011 m. m.

 

Rengtos šventės: 

 • „Rudenėlio šventė“.
 • 1-4 klasių šventė „Valgyk sveikai – gyvenk ilgai“, skirta Pasaulinei sveiko maisto dienai.
 • Akcija „Padėkime paukšteliams“.
 • Akcija „Švarus kiemas – švarus pasaulis“.
 • Kūrybinių darbų parodos.
 • Šiaulių krašto gamtosauginė konferencija „Saugok šalia esančią gyvybę“.
 • Nuotraukų paroda - konkursas „Gamtos spalvos."

Parodai – konkursui "Gamtos spalvos" nuotraukas pateikė pradinių klasių mokiniai iš: Dainų pradinės mokyklos, Rėkyvos pagrindinės mokyklos, Romuvos pagrindinės mokyklos bei „Saulės“ pradinės mokyklos. Mokyklos fojė pasipuošė 82 nuotraukomis. Nuotraukos buvo eksponuojamos Šiaulių miesto stende prie Verpsto. Pradinukų fotonuotraukų paroda džiugino ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir šiauliečius, miesto svečius. 

Fotoalbumas

Ūkininkas, 2009 - 2010 m.

 

 

Gamtosauginių mokyklų programos „Ūkininko“ sritis buvo įgyvendinama 2009-2010 m.m. 

 

 

Renginiai:

 • Kūrybinių darbų paroda „Gamtos išdaigos“.
 • Ekskursijos, išvykos į Ūkininkų sodybas.
 • Paskaita „Gaivieji gėrimai“.
 • Akcija „Trupinėlius nešu tau, paukšteli“.
 • Pirmų klasių mokinių viktorina „Kaimas“.
 • Popietė „Sveikata arbatos stiklinėje“.
 • „Kaziuko mugė“.
 • Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių pažintinėje – praktinėje konferencijoje „Ūkininko sodyboje“.
 • Kūrybinių darbų parodos.

 

Fotoalbumas

„Paimk knygą“, 2008 - 2010 m.

Mokykla nuo 2008-08-01 iki 2010-07-31 dalyvavo tarptautiniame Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Paimk knygą“ (paraiškos Nr. LLP-COM-DP-2008-LT-00015).

Bendraudami ir bendradarbiaudami su partneriais iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Norvegijos ir Turkijos siekta stiprinti vaikų skaitymo motyvaciją ir lavinti skaitymo įgūdžius. Akcentuojant skaitymo svarbą, skatinti tėvai aktyviai dalyvauti ugdymo procese. Kartu su asocijuotais partneriais iš Šiaulių Universiteto organizuotos paskaitos apie skaitymą, įvairius netradicinius renginius, skirtus vaikų skaitymo motyvacijai kelti.

Projekto „Paimk knygą“ galutinis produktas – kompaktinis diskas, pristatantis ir apibendrinantis dviejų metų partnerystės veiklą: skaitymo motyvacijos tyrimo rezultatai, teorinės ir praktinės rekomendacijos pedagogams ir mokinių tėvams, vaikų kūrybos darbų pavyzdžiai.

   

   

 

„Atliekos“, 2014 - 2015 m. ir 2017 - 2018 m.

2014-2015 mokslo metais pasirinkta „Atliekų“ sritis integruota į ugdymo turinį, vyko praktiniai mokymai, buvo organizuojamos akcijos, talkos, išvykos, kūrybinių darbų parodos, konkursai, viktorinos, paminėta Judrioji savaitė ir Diena be automobilio, Žemės diena, Vandens diena, atliktos apklausos, tiriamieji darbai, organizuota Šiaulių krašto pradinių klasių mokinių aplinkosauginė konferencija.

Mokykloje lankėsi Šiaulių regiono Atliekų tvarkymo centro specialistė Karolina Kiesienė. Ji vaizdžiai pasakojo kaip tinkamai rūšiuoti atliekas. Susitikimo metu mokiniai atliko praktines užduotis, atsakė į pateiktus klausimus, diskutavo.

Pažymint Pasaulinę Gamtosauginių mokyklų veiklos dieną (Word Days of Action) surengtas avangardinis madų šou-konkursas „Fantazijai nėra ribų“. Pagrindinis renginio tikslas – atsižvelgti į šių dienų problemą – vis didėjančius sąvartynus, kurie niokoja ir teršia aplinką, mokyti ir skatinti rūpintis ekologija bei parodyti, jog iš buitinių atliekų galima sukurti puikius, meniškus dalykus.

Organizuota mokinių darbų iš antrinių žaliavų paroda ,,Antrasis daiktų gyvenimas“. Kitas darbų iš atliekų etapas vyko Šiaulių  „Aido“ bibliotekos Vaikų skyriuje. Mokinių sukurtais darbeliais pasidžiaugė ir Dainų mikrorajono bendruomenė.

Makulatūros rinkimo akcijos „Seną popierių renku, žalią medį auginu“ metu surinkta 889,5 kg panaudoto popieriaus ir kartono atliekų. Išsaugota 15 medžių.

Pradinių klasių mokinių pažintinėje -praktinėje konferencijoje „Atliekas rūšiuoju, gamtą tausoju“ pasidalinta gerąja patirtimi atliekų rūšiavimo, aplinkos saugojimo srityje. Mums, pradinių klasių mokiniams, besirūpinantiems sveika ir švaria aplinka, svarbu išmokti rūšiuoti atliekas nuo mažų dienų. Mokiniai, mokytojų padedami, paruošė ir pristatė 14 pranešimų, stebėjo 3a klasės mokinių (mokytoja Aušra Gricienė) paruoštą inscenizaciją „Šiukšlių gatvelės istorija“. Mokiniai su šiuo spektakliu lankėsi Dainų mikrorajono darželiuose, „Romuvos“ progimnazijoje.

Įsijungėme į didžiausią Lietuvoje ekologinį projektą „Mes rūšiuojam“, skirtą aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės ugdymui.Šio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. Mūsų mokyklos bendruomenė rinko baterijų atliekas, sukaupė lėšų, už kurias įsigijo vaikiškų knygelių.

Mokykloje vykdoma tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa paįvairina ugdymo procesą, auga mokyklos bendruomenės kūrybiškumas ir iniciatyva,labiau kreipiamas dėmesys į energijos ir išteklių taupymą, keičiasi požiūris į aplinką.

„Saulės“ pradinė mokykla už sėkmingai vykdomą Gamtosauginių mokyklų programą  šiais metais 10 kartą apdovanota Žaliąja vėliava ir tarptautiniu GMP sertifikatu.

      

 2017 - 2018 m.

Gamtosauginių mokyklų programos Atliekų sritis buvo įgyvendinta 2017-2018 m. m.

 • Paminėta Europos judrioji savaitė „Judėjimas tai sveikata“.
 • Surengtas bendruomenės renginys „Klajonės gamtos labirintuose“.
 • Organizuotos akcijos „Apibėk mokyklą“, „Grūdelius nešu Tau, paukšteli“.
 • Paminėta Pasaulinė gyvūnų globos diena, Vandens diena, Žemės diena, Pasaulinė aplinkosaugos diena.
 • Surengtos kūrybinių darbų parodos: „Linksmųjų daržovių paradas“, „Netradicinė Kalėdų eglutė“, darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“, piešinių paroda „Aš – už švarią Žemę“.
 • Organizuota išvyka į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną „Ketvirtokai jau žino kodėl būtina rūšiuoti atliekas“.
 • Pravesta viktorina „Ar mus pažįsti?“.
 • Paminėta Europos atliekų mažinimo savaitė. Mokykloje lankėsi Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių specialistė Sigita Inčiūrienė. Ji mokiniams papasakojo apie Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą. Vaikai žiūrėjo filmukus, kaip teisingai rūšiuojamos pakuočių atliekos. Po pokalbio, mokiniams buvo pasiūlyta praktinė veikla. Savanoriai į spalvotus maišus dėjo atliekas iš stiklo, plastmasės, popieriaus.
 • Mokykloje vyko avangardinis madų šou „Atspindžiai“. Vaikai kartu su tėveliais kūrė originalias rūbų kolekcijas. Konkurse dalyvavo apie 40 mokinukų. Mokiniai demonstravo drabužius, kurie buvo sukurti iš alternatyvių netradicinių medžiagų: popieriaus, laikraščių, folijos, CD diskelių, kartoninių dėžių, plastiko.
 • Kovo 20 dieną mokykloje vyko Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų“. Joje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokiniai iš „Romuvos“, Zoknių, Vinco Kudirkos, „Rasos“, „Juventos“, Ragainės, Medelyno progimnazijų, Logopedinės mokyklos bei „Saulės“ pradinės mokyklos.
 • Gegužės 29 dieną Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius įteikė 13-ąją Žaliąją vėliavą ir tarptautinį sertifikatą.

Projekto kordinatorė Birutė A.

Transportas, 2008 - 2009 m., 2013 - 2014 m.

 

Gamtosauginių mokyklų programos „Transporto“ sritis buvo įgyvendinama 2008-2009 m.m. 

 

Akcijos, išvykos ir kiti renginiai:

 • Išvyka dviračiais iki „Aštunkės“.
 • Išvyka į Šiaulių geležinkelio stotį.
 • Išvyka į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę Šiaulių oro uoste.
 • Figūrinio važiavimo varžybos.
 • Kūrybinių darbų parodos mokyklos mikrorajono bendruomenei.
 • Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių pažintinė - praktinė konferencija „Saugi aplinka - saugi ateitis“.

 

Fotoalbumas

 

 

 

Gamtosauginių mokyklos programos „Transportas“ sritis buvo įgyvendinta 2013-2014 m.m.:

 

 • 2013-09-20 Europos judriąją savaitę pažymint „Saulės“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo akcijoje „Dviratukais, riedučiiais, paspirtukais, pėsčiomis po Beržynėlį“.
 • Spalio mėn. išsiųsti mokinių piešiniai į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre organizuotą piešinių konkursą „Saugiai su dviračiu“.
 • 2013-10-15 sporto šventė „Sportuoju aš, sportuoji tu, sportuojame visi kartu“.
 • 2013-10-22 ketvirtokų konferencija „Nekenk savo sveikatai“. Mokiniai paruošė ir pristatė 9 pranešimus.
 • 2013-11-07 akcija „Atšvaitai“. Mokykla užsiregistravo ir patalpino žinutę www.eco-schools.org/wda svetainėje, mokyklos internetiniame puslapyje, spaudoje.
 • 2013-11-23 – respublikinėje metodinėje-praktinėje mokytojų konferencijoje „Bendrųjų kompetencijų tobulinimas vykdant tarptautinius projektus“ pristatytas stendinis pranešimas „Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa Šiaulių m. „Saulės“ pradinėje mokykloje“.
 • Parengta paraiška Šiaulių miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektui „Taupyk. Tvarkyk. Turėsi“ remti.
 • Mokyklos komanda dalyvavo tarptautiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (I etapas) ir užėmė III-iąją vietą.
 • 2013-12-03 Šiaulių miesto sporto žaidynėse „Jaunasis olimpietis“. Jaunieji sportininkai parsivežė 3 medalius.
 • 2013-12-06 GMP seminaras „Ekologinis ugdymas įgyvendinat Gamtosauginių mokyklų programą“ Kaune. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su seminaro medžiaga.
 • 2014-01-27 viktorina „Žalieji mūsų namai“.
 • 2014-03-20 mokykloje organizuota respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Aplinką tausojantis transportas“,  „Šiaulių naujienos“ 2014-04-01.
 • Nuolat atnaujinama GMP stendo medžiaga.
 • Surengta apklausa „Dviratiškiausia klasė“.
 • Atliktas  tarpinis Transporto srities vertinimas.
 • Multimedios priemone mokyklos bendruomenei parengta „Tarptautinė Gamtosauginių Mokyklų programa „Saulės“ pradinėje mokykloje 2005-2014 m.“.
 • Pokalbiai, diskusijos, konkursai, viktorinos, kūrybinių darbų parodos integruotos pamokų, klasės valandėlių metu.

         

 

Miškas, 2007 - 2008 m.

Gamtosauginių mokyklų programos „Miškas“ sritis buvo įgyvendinama 2007-2008 m.m. 

Integruotos klasių pasirinktos veiklos pagal temas:

 • 1 klasių - „Ar pažįsti medžius“.
 • 2 klasių – „Miško žalioji paklotė: samanos, žolės, grybai, uogos“.
 • 3 klasių – „Miško gyvūnija“.
 • 4 klasių – „Miško nauda, reikšmė“.

Mokykloje vyko pokalbiai temomis: „Kaip elgtis miške“, „Medžių įvairovė ir nauda“, „Medžiai – gamtos paminklai“, „Medžiai ir sveikata“. Mokiniai rinko informaciją apie medžių gydomąsias savybes, medžius – gamtos paminklus. Rengė kūrybinių darbų parodas, rašė rašinius. Aktyviai dalyvavo konkursuose bei viktorinose: „Pažink mane iš lapų“, „Medžiai, krūmai, gėlės“, „Kas daugiau žino patarlių, mįslių apie medžius?“, „Lietuvos medžiai“, nuotraukų parodose: „Medžiai įvairiais metų laikais“, „Medžių karalystėje“. Švarino ir gražino mokyklos aplinką, rinko makulatūrą, rūšiavo atliekas. Projekto veikla buvo apibendrinta Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių pažintinėje – praktinėje konferencijoje „Miškas“. 

Fotoalbumas

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Wednesday the 17th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.