Mokinių priėmimas

 

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

 

PRIĖMIMAS į priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau - PUG):

Į PUG priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Prašymai dėl vaiko priėmimo į PUG priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (prašymo forma) dėl priėmimo į PUG;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
 3. jei šeimai taikoma atvejo vadyba, tai patvirtinantis dokumentas.

Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami mokyklos tėvų (globėjų) prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUG)

 

PRIĖMIMAS  į 1-4 klases:

Į 1-4 klases priimami mokiniai mokytis pagal pradinio ugdymo ugdymo programą. Mokytis į 1-ą klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia:

 1. tėvų (globėjų) prašymą (prašymo forma) dėl priėmimo į mokyklą;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus ar lankytos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje).

Tėvų (globėjų) prašymai dėl mokinių priėmimo į mokyklą priimami:

 1. nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. – mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems tėvams, norintiems pasinaudoti vaikų priėmimo į mokyklą pirmumo teise;
 2. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. – prašymai priimami, jeigu mokykloje yra laisvų vietų ir nenutrauktas klasių formavimas.
 3. po rugsėjo 1 d. – priimami prašymai į laisvas vietas naujai atvykstantiems mokiniams.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma 1-4 kl.).

 

PRIĖMIMAS mokinių grįžusių / atvykusių iš užsienio:

Iš užsienio grįžusių vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“.

Iš užsienio atvykusių / grįžusių mokinių tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia:

 1. tėvų (globėjų) prašymą (prašymo forma) dėl priėmimo į mokyklą;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUGMokymo sutarties forma 1-4 kl.).

Mokykloje direktoriaus įsakymu suburta Mokinių priėmimo komisija, kurią sudaro: pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius – raštvedys, nariai: specialusis pedagogas, bibliotekininkas, pradinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkas. Komisijos darbo reglamentas (skaityti čia...).

Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą, laisvas vietas teikia mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Gapšienė. 

Priėmimo dokumentus (prašymą ir vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą) pasirašytus elektroniniu parašu (nuoroda čia...) galima siųsti mokyklai per e.pristatymo sistemą arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. raštinėje. Telefonas pasiteiravimui: (8-41) 55 23 56.

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 22nd. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.