Mokinių priėmimas

 

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

 

PRIĖMIMAS į priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau - PUG):

Į PUG priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Tėvų (globėjų) pašymai dėl vaiko priėmimo į PUG priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-378 (nauja redakcija 2021-03-04 Nr. T-68) (skaityti čia...

Pateikiami šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas  (prašymo forma) dėl priėmimo į PUG;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
 3. jei šeimai taikoma atvejo vadyba, tai patvirtinantis dokumentas.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami mokyklos tėvų (globėjų) prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUG)

PRIĖMIMAS  į 1-4 klases:

Į 1-4 klases priimami mokiniai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Mokytis į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Tėvai (globėjai) pateikia šiuos dokumentus:

 1. tėvų (globėjų) prašymą (prašymo forma) dėl priėmimo į mokyklą;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus ar lankytos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje).

Tėvų (globėjų) prašymai dėl mokinių priėmimo į mokyklos naujai formuojamas 1-ąsias klases priimami nuo kovo 1 d.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma 1-4 kl.).

PRIĖMIMAS mokinių grįžusių / atvykusių iš užsienio:

Iš užsienio grįžusių / atvykusių vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“.

Iš užsienio grįžusių / atvykusių mokinių tėvai (globėjai) pateikia šiuos dokumentus:

 1. tėvų (globėjų) prašymą (prašymo forma) dėl priėmimo į mokyklą;
 2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi (Mokymo sutarties forma PUGMokymo sutarties forma 1-4 kl.).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tėvų (globėjų) prašymai priimami mokyklos raštinėje arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete: pirmadieniais-ketvirtadieniais - nuo 7.45 val. iki 16.30 val., penktadieniais - nuo 7.45 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val. Telefonas pasiteiravimui: (8-41) 55 23 56.

Priėmimo dokumentus (prašymą ir vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą) pasirašytus elektroniniu parašu (nuoroda čia...) galima siųsti mokyklai per e.pristatymo sistemą arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Mokykloje direktoriaus įsakymu yra suburta Mokinių priėmimo į mokyklą komisija, kurią sudaro: pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius – raštvedys, nariai: specialusis pedagogas, bibliotekininkas, pradinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkas. 

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas (skaityti čia...).

Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą, laisvas vietas teikia mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Gapšienė. 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.