Mokinių priėmimas

 

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Priimami vaikai į:

 • priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau - PUG), kuriems kalendoriniais metais sueina 6 metai;
 • 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;
 • laisvas vietas.

IŠ UŽSIENIO GRĮŽUSIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Iš užsienio grįžusių vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“.

Iš užsienio atvykusių ar grįžusių mokinių tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia:

 • prašymą dėl priėmimo į mokyklą;
 • gimimo liudijimo kopiją;
 • mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus.

Mokinių priėmimo komisiją sudaro 5 nariai: pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius – raštvedys, nariai: specialusis pedagogas, bibliotekininkas, pradinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkas. Komisijos darbo reglamentas (skaityti čia):

Pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas (Prašymo forma į 1-4 kl.) (Prašymo forma į PUG);
 • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo) kopija;
 • atvykusiems mokiniams iš kitų mokyklų, tėvai (globėjai) papildomai pateikia lankytos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 

Priėmimo dokumentus (prašymą ir vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą) pasirašytus elektroniniu parašu (nuoroda čia...) galima siųsti mokyklai per e.pristatymo sistemą arba el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įforminamas sutartimi.

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Tėvų (globėjų) prašymai dėl mokinių priėmimo į mokyklą priimami nuo kovo 1 d.:

 • Nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. – mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems tėvams, norintiems pasinaudoti vaikų priėmimo į mokyklą pirmumo teise.
 • Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. – prašymai priimami, jeigu mokykloje yra laisvų vietų ir nenutrauktas klasių formavimas.
 • Po rugsėjo 1 d. – priimami prašymai į laisvas vietas naujai atvykstantiems mokiniams.
 
Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. raštinėje. Telefonas pasiteiravimui: (8-41) 55 23 56.
 
Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą, laisvas vietas teikia raštvedė Irena Lunskienė. 
 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Wednesday the 5th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.