Specialistų paslaugos

 

LOGOPEDAS

Teikia kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Įvertina mokyklos mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir raidos ypatumus. Sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

 


 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime, teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje bei namuose, teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas, bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus.

 


 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Dirba individualų arba grupinį darbą su vaiku, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais. Vykdo saviraiškos ir mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su klasių mokytojais, pedagogais, specialistais, mokyklos administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kuria saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaiko švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijos nariai sprendžia įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patarinėja tėvams.  

Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokykloje, komisijos nariai organizuos krizės valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

 


 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Teikia pirmąją medicinos pagalbą, stebi mokinių sveikatą, analizuoja mokinių sergamumą, teikia rekomendacijas, prižiūri higienos normų laikymąsi mokykloje, padeda formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Šiaulių visuomenės sveikatos biuro tikslai, pobūdis ir sritys.


 

VISOS DIENOS MOKYKLOS MOKYTOJAS

Organizuoja turiningą veiklą po pamokų, vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje), teikia papildomą švietimo pagalbą, organizuoja mokinių priežiūrą, užimtumą.

 


  

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 1st. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.