Specialistų paslaugos

 

Mokykloje dirba specialistai: 

 

LOGOPEDAS

Teikia kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Įvertina mokyklos mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir raidos ypatumus. Sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

 


 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime, teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje bei namuose, teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas, bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus.

 


 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Dirba individualų arba grupinį darbą su vaiku, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vykdo saviraiškos ir  mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su klasių mokytojais, pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas) teikia visapusišką pagalbą mokiniui kartu su mokykloje dirbančiais specialistais (administracija, mokytojai, klasių mokytojai, specialusis pedagogas, logopedas). Vaiko gerovės komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis mokyklos parengtu Vaiko gerovės komisijos planu mokslo metams.

Pagrindinis tikslas. Užtikrinti veiksmingą, kompleksinį pagalbos mokiniui organizavimą, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

 


 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Teikia pirmąją medicinos pagalbą, stebi mokinių sveikatą, analizuoja mokinių sergamumą, teikia rekomendacijas, prižiūri higienos normų laikymąsi mokykloje, padeda formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

 


 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJAS

Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė. Grupės paskirtis – teikti  mokinių tėvų (globėjų) pageidavimu papildomą mokamą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 1– 4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių turiningam laisvalaikiui, bendravimo įgūdžių tobulinimui.

Už mokinio ugdymą pailgintos dienos grupėje tėvai (globėjai) moka nustatytą mokestį, kurį reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

 


  

Kontaktai

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Wednesday the 24th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.