Biblioteka

Parašyta Antradienis, 15 lapkričio 2022

MOKYKLOS BIBLIOTEKA

Bibliotekoje knygos išduodamos į namus bei siūloma čia pat, įsitaisius ant minkštasuolio, pavartyti ar paskaityti knygeles.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo „Saulės“ pradinės mokyklos bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis - užtikrinti galimybes pradinės mokyklos bendruomenei naudotis knygų ir vadovėlių fondais.

3. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas. Vadovėlių fondas uždaras, mokinių ir mokytojų naudojimosi vadovėliais tvarka aptariama šiose taisyklėse.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

4. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekoje.

5. Norintiems naudotis bibliotekos fondu, užvedamas individualus skaitytojo formuliaras .

6. Skaitytojai supažindinami su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.

7. Bibliotekos lankytojas – čia apsilankęs asmuo, nepaisant jo apsilankymo tikslo: paimti arba grąžinti spaudinį, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.

8. Skaitytojui grožinė literatūra į namus išduodama 30-iai dienų. Vadovėlius mokiniams išdalina klasių mokytojai pasirašytinai vieneriems mokslo metams, surenka iš mokinių mokslo metų pabaigoje ir, suderinus su bibliotekininku, perduoda kitai klasei.

9. Informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais siūloma naudotis tik bibliotekoje.

11. Skaitytojui matant, knyga įrašoma į individualų skaitytojo formuliarą. Už grąžinamą spaudinį pasirašo bibliotekininkas.

III. BIBLIOTEKOS LANKYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Lankytojas turi teisę:

12.1) gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

12.2) gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimui į namus;

12.3) pateikti užklausą žodžiu;

13. Skaitytojas privalo:

13.1) saugoti, tausoti, remontuoti bibliotekos knygas, negadinti bibliotekos inventoriaus, lentynose knygas rinktis tvarkingai;

13.2) apie pastebėtus trūkumus knygoje (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;

13.3) neišsinešti knygos iš bibliotekos, jei ji neįtraukta į skaitytojo formuliarą;

13.4) laiku grąžinti paimtas knygas, savaitę iki mokslo metų pabaigos galutinai atsiskaityti su biblioteka;

13.5) bibliotekoje laikytis tylos ir visų mandagumo taisyklių, netrukdyti kitiems skaitytojams.

14. Skaitytojo atsakomybė:

14.1) praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, skaitytojas privalo ją pakeisti tokia pat arba bibliotekos pripažintą lygiaverte;

14.2) baigiantis mokslo metams ar išeinant mokytis kitur, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Bibliotekos teisės:

15.1) registruojant, perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus lankytojo asmens duomenis;

15.2) nustatyti lankytojams išduodamų knygų skaičių ir išdavimo terminus;

15.3) išprašyti iš bibliotekos trukdančius bibliotekos darbui lankytojus, informuoti administraciją, informuoti klasių vadovus, tėvus ir pan.);

15.4) bibliotekos darbo planą, grafiką, darbuotojo funkcijas derinti su mokyklos bendruomenės poreikiais.

16. Biblioteka privalo:

16.1) vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

16.2) reguliuoti bibliotekos darbo laiką pagal skaitytojų poreikius, informuoti lankytojus apie pasikeitimus;

16.3) dokumentų išdavimo, lankytojų apskaitą vykdyti pagal LR reikalavimus;

16.4) konsultuotis su lankytojais dėl fondo komplektavimo ir aptarnavimo sąlygų gerinimo.

 

Bibliotekininkė Felicija Jocienė

mob. 8 656 69 025 el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bibliotekos darbo laikas

Pirmadienis 9.00–13.00

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 1st. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.