Filtras
 • Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

   

  Rugsėjo 30 dieną 3c klasės mokiniai, prisidėję pilną krepšelį atvirukų, kuriuos pagamino mokyklos mokiniai, pasklido po mikrorajoną sveikinti senjorų su artėjančia Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Vaikai dalijo atvirukus su palinkėjimais, dovanojo šypsenas ir gražius žodžius. Senjorai dėkojo, kai kurie susijaudinę, braukė džiaugsmo ašaras. Trečiokai, suteikę džiaugsmo žmonėms, į mokyklą grįžo laimingi, švytinčiais veidais.

  Mokytoja Diana Jocienė

    

 • NordPlus Junior projektas Estijoje

   

   

   

  Rugsėjo 27 - spalio 1 dienomis mokyklos delegacija (3 mokytojai ir 10 mokinių) lankėsi Estijoje Kohla-Jarve mieste, kur pristatė Baltijos šalių NordPlus Junior projektą apie ankstyvąjį finansinį vaikų ugdymą. Dalyviai per tris viešnagės ir veiklos dienas susipažino su mokykla, rungėsi draugiškose estafečių varžybose, muzikavo ir šoko tarptautinėse muzikos ir šokio pamokose, varžėsi vandens varžybose baseine. Pasibaigus veiklai mokykloje aplankė buvusią skalūnų kasyklos šachtą, Tartu universiteto Chemijos kolegiją ir viduramžių pilį Narvos mieste, klausė paskaitą apie pinigų klastotojus, mokėsi atskirti tikrus ir padirbtus eurus, sprendė projekto dalyvių paruoštas užduotis Active Inspire programoje. Atsisveikinę su svetingomis estų šeimomis, lietuvių komanda aplankė Tartu AHHA mokslo centrą.

  Mokytojos Kristina Jonaitienė, Eralda Piktūrnienė ir logopedė Ilona Bušmaitė

   

 • Būk saugus

   

   

  4a ir 4b klasių mokiniai rugsėjo mėnesį rūpinosi eismo saugumu. Prie pėsčiųjų perėjos, kuri yra šalia mūsų mokyklos, stovi daug automobilių. Jie užstoja matomumą ne tik pėstiesiems, bet ir vairuotojams, o įvažiuojančios į mokyklos kiemą mašinos kelia pavojų einantiems į mokyklą vaikams. Ketvirtokai prieš pamokas budėjo prie pėsčiųjų perėjos ir įvažiavimo į mokyklą. Budėtojai buvo apsirengę specialiomis liemenėmis, turėjo įspėjamuosius plakatus, nedrausmingiems priminė saugaus elgesio taisykles, skubantiems padėjo saugiai pereiti gatvę.

  Mokytojos Eralda Piktūrnienė ir Birutė Atutienė

   

 • Įdomiausios akimirkos klasėse

   

  Pirmokų popietė „Čia gyvena pasaka“ (mokytoja  Aušra GRICIENĖ)

  Rugsėjo 30 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje – žaidime „Iš kokių mes pasakų“. Vaikus kelionėn į pasaką pakvietė geroji Elenytė. Ji suskirstė visus dalyvius į komandas ir už teisingus atsakymus dalijo prizus. Ragana sumaišė pasakas, tačiau pirmokėliai puikiai atspėjo visų pasakų pavadinimus ir veikėjus. Geroji fėja vaikus pakvietė į teatro pievelę, kurioje vaikai inscenizavo pasakas, žiūrėjo animacinių filmukų ištraukas. Žaliasis smuikininkas žiogelis suskaičiavo taškus ir paskelbė nugalėtojus.

   

  2b klasėje (mokytoja Vida PLECHAVIČIENĖ)

   

  Rugsėjo 26 dieną mokiniai pristatė per rugsėjo mėnesį perskaitytas knygeles. Daug jų perskaitė ir įdomiai apie jas pasakojo Emilija Pociūtė, Deimantė Subačiūtė, Dominykas Pivoriūnas, Rugilė Lygutaitė, Emilis Valančius, Jonas Gedvilas ir Deimantė Sirusaitė. Stropiausių skaitytojų laukė saldus siurprizas.

   

  1b klasėje (mokytoja Elvyra LABANAUSKIENĖ)

   

  Rugsėjo 23 d. 1b klasės mokiniai valandėlės metu susipažino su saugaus eismo taisyklėmis, mokėsi pažinti kelio ženklus, aptarė atšvaitų svarbą. Juk svarbu saugus kelias į mokyklą ir į namus.

    

   

  „Judrioji savaitė“ priešmokyklinio ugdymo grupėse (mo­ky­to­jos Edi­ta ČES­NAUS­KIE­NĖ, Ilo­na VIR­MAUS­KIE­NĖ)

  Jud­rio­ji sa­vai­tė priešmokyklinukams buvo skirta atkreipti dė­me­sį į nei­gia­mą trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai ir žmo­nių svei­ka­tai. Jų tėveliai, at­vy­kę į mo­kyk­los kie­mą su au­to­mo­bi­liais, ga­vo skra­ju­tes, pri­me­nan­čias apie au­to­mo­bi­lio ža­lą ap­lin­kai, nes mokykloje tą dieną vyko akci­ja „Die­na be au­to­mo­bi­lio“. Prieš­mo­kyk­li­nu­kai su­ren­gė pie­ši­nių pa­ro­dą lau­ke ir ak­ty­viai važinėjo­si pa­spir­tu­kais, at­li­ko ryti­nę mankš­tą lau­ke ir da­ly­va­vo ak­ty­vio­joje per­trau­koje. Pa­žin­tis su jo­ga priešmo­kyk­li­nu­kams su­kė­lė daug gerų emo­ci­jų, nes užsiėmimą ve­dė spor­to tre­ne­rė.

   

 • Rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena

   

  Europos Tarybos, įsikūrusios Strasbūre, iniciatyva, Europos kalbų diena švenčiama kasmet rugsėjo 26 dieną nuo 2001 metų. Šia diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena didžiausių Europos vertybių, parodyti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų, galimybių, mankština protą. Europos kalbų diena – tai galimybė kiekvienam patobulinti kurios nors užsienio kalbos įgūdžius, sužinoti daugiau apie įvairių Europos šalių kultūrą, papročius bei tradicijas.

  Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį... Kalba padeda pažinti gyvenimą, atveria vartus į nuostabųjį mokslo pasaulį. Apie visa tai ir dar daugiau mūsų mokyklos pradinukai rugsėjo 26 d. kalbėjo per pamokas, nes vyko netradicinė integruota veikla, pažintinės valandėlės...

   

 • „Blyksnis“ meno kolektyvų festivalyje

   

   

  Rugsėjo 22 d. mokyklos šokių grupė „Blyksnis“ dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities meno kolektyvų festivalyje „Šitą žemę man likimas dovanojo“, kuris vyko „Romuvos“ gimnazijoje. Šokių grupė „Blyksnis“ buvo apdovanota padėkos raštu ir saldžiais prizais.

  Šokių vadovė Loreta Strazdauskienė

   

 • Civilinės saugos pratybos

   

  Rugsėjo 20 d. mokykloje buvo surengtos evakuacijos pratybos. 10.30 val. kilo menamas gaisras. Nuskambėjus priešgaisrinės signalizacijos sirenoms už personalo, mokytojų ir vaikų evakuaciją atsakingi asmenys atrakino visas duris ir rūpinosi, kad mokykloje neliktų nė vieno asmens. Už mokinių evakavimą iš klasių atsakingi buvo tuo metu pamoką vedę mokytojai. Jie rūpinosi, kad visi pamokoje dalyvavę mokiniai nepanikuotų ir saugiai išeitų iš mokyklos. Mokiniai buvo išvesti per šalia klasės esantį arčiausią evakuacinį išėjimą. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir mokiniai per 5 minutes susirinko sutartoje vietoje – mokyklos kieme. Evakuacijos pratybų tikslas – praktiškai atlikti mokinių bei personalo evakuaciją, mokyti kaip reikia elgtis kilus gaisrui mokykloje, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą.

  Pavaduotoja ugdymui Roberta Jankūnienė

   

 • Akcija „Kiek sveria trečioko kuprinė?“

   

  Bendradarbiaudama su Šiaulių visuomenės sveikatos centru, mokykla prisijungė prie akcijos „Kiek sveria trečioko kuprinė?“. Pagrindinis akcijos tikslas – įvertinti nešiojamų kuprinių svorį, kuprinės tipą, nešiojimo būdą bei patarti mokiniams, kaip teisingai nešioti kuprinę. Akcijos dalyviai buvo apdovanoti sąsiuviniu – atmintine ,,Kaip teisingai pasirinkti ir nešioti kuprinę“.

  Rugsėjo 20 d. mokykloje apsilankė Šiaulių televizija, kuri domėjosi mokinių kuprinių svoriu, kalbino mokinius, mokyklos darbuotojus. Džiaugiamės, kad mokiniai yra sąmoningi ir mokosi saugoti savo sveikatą.

  Pavaduotoja ugdymui Roberta Jankūnienė

   

 • Europos judrioji savaitė mokykloje

   

  „Saulės“ pradinės mokiniai prisijungė prie Europos judriosios savaitės minėjimo. Aktyviai sportavo, šoko, judėjo. Kalbėjo apie sveiką gyvenseną, judėjimo svarbą žmogaus organizmui. Judriąją savaitę finišavo Dienos be automobilio minėjimas. Mokyklos mokiniai dalino į mokyklos kiemą įvažiuojantiems rankų gamybos skrajutes, kabino balionus ant mašinų veidrodėlių, linkėdami iškeisti automobilius į kitas, sveikesnes gamtai ir sveikatai ratuotas priemones.

   


   

  Rugsėjo 22 d. keturios „Saulės“ pradinės mokyklos komandos dalyvavo estafetinio bėgimo tarpmokyklinėse varžybose, skirtose Šiaulių miesto 780 gimtadieniui ir Europos judriajai savaitei paminėti. Varžybos vyko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos stadione. Mokyklos mokiniams šypsojosi fortūna, trys komandos iš keturių užėmė pirmąją vietą. Visi grįžo apdovanoti diplomais ir taure!

  Sveikiname!

   

  Pavaduotoja ugdymui Roberta Jankūnienė

   

 • Mokomės plaukti

   

  Mokyklos 2 klasių mokiniai dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės remiamame projekte „Mokyklinio amžiaus vaikų mokymas plaukti ir plaukimo įgūdžių lavinimas“. Projekto vykdymo laikas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. - 18 pamokų.

  Ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 14.45 val. antrokai keliauja į Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ baseiną ir ten mokosi plaukti.

   

 • Sveikatą stiprinanti akcija

   

   

  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistų pakviesti, mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie sveikatą stiprinančios akcijos „Apibėk mokyklą“. Bėgimo laikas – bendravimo laikas, kada galima pabūti kartu su savo draugais, mokytoju kitoje aplinkoje. Mūsų mokyklos mokiniai per trečiąją pertrauką bėga į kiemą ir džiaugsmingai apibėga savo mokyklą keletą kartų. Pabuvę lauke, visi gerai jaučiasi, į klasę sugrįžta žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni. Mums patinka bėgioti...

   

 • Pažintinė diena „Pažink savo miestą“

   

  Rugsėjo 9 d. - Šiaulių miesto gimtadienio diena. Šiemet Šiauliams ir Saulės mūšiui, su kuriuo miestas yra siejamas, sukanka 780 metų. Šūkis „Skambėk, Šiaulių žeme“ mokykloje aidės nuo pat ryto, nes mokiniai šią dieną skirs savo gimtojo miesto pažinimui.

  Kviečiame visus tėvelius, senelius, gimines kartu su „Saulės“ pradinės mokyklos mokinukais miesto gimtadienį švęsti kartu!

  Laukiame Jūsų!

  Šventės akimirkos

      

   

  Nuo pat ryto mokyklos kieme šurmuliavo mokinukai. Mažiausieji liko mokykloje, klausėsi pasakojimų apie Šiaulių miesto istoriją, dovanojo gražiausius kūrybinius darbelius gimtajam miestui. Vyresnieji išvyko į ekskursiją po Šiaulius: aplankė „Aušros“ muziejų, Aido biblioteką, Dviračių muziejų, miesto laikrodį, Talkšos ežero pakrantę, Auksinį berniuką, dalyvavo edukacinėje veikloje. Su šūkiu „Skambėk, Šiaulių žeme!“ trečiokai ir ketvirtokai žygiavo ryškioje miesto eisenoje, kur atstovavo „Saulės“ pradinę mokyklą.

  Pavaduotoja ugdymui Roberta Jankūnienė

   

 • Mokslo ir žinių diena

   

  Mano Mokiny! Ar tu girdi?
  Į tavo širdį noriu pasibelsti. Neužsisklęsk, o atlapok plačiai.
  Tai, ką žinau ir moku, ką galiu,
  Norėčiau, kad turėtum tu.

  Tiktai priimk, kaip žemė priima lietutį,
  Kaip medis – saulės šilumą ir šviesą.
  Tiktai priimk. Ką moku ir galiu,
  Norėčiau, kad turėtum tu.

         Ir vėl rugsėjis sukvietė visus į šventę, pradėjusią naujus mokslo metus. Linkiu, kad jie būtų prasmingi, kūrybiški, kupini išminties, atradimų džiaugsmo bei pagarbos. Kantrybės, gero užsispyrimo ir energijos - visiems mums: mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.

  Direktorė Regina Miežienė

   

   

Kontaktai

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Saturday the 19th. Custom text here. Hostgator coupons - All rights reserved.