Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Parašyta Trečiadienis, 23 kovo 2022

Mokyklos UTA diegimo darbo grupė ir pogrupiai

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) DIEGIMO KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 2022

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) DIEGIMO KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 2023 II pusmetis

Laiko juosta

Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo.

 

UTA REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės.

Vėlesniais 2020 metais vyko aktyvūs paruošiamieji darbai: susitikimai su mokslininkais, švietimo bendruomenės nariais, suburtos ekspertų, darbo grupės, parengtos rekomendacijos, dokumentai, susitarimai dėl atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų ir veiklų, informavimo ir viešinimo priemonių. Išsamiau galima ir siūloma susipažinti su parengtais dokumentais, kita informacija Nacionalinės švietimo agentūros specialiai sukurtoje svetainėje „Mokykla2030“. Jau parengti ir patalpinti projektai: Vaiko raidos aprašo, šešių (komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos) kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašai. 

 1. Švietimo įstatymas
 1. Ugdymo turinio atnaujinimo gairės
 1. Bendrosios programos

 

KODĖL BŪTINA ATNAUJINTI UGDYMO TURINĮ?

Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 metais. Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos / valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas / kaimas; merginos / vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.  

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys:

 • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. 

Nors nuo 2022–2023 mokslo metų planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau pasirengimo laikotarpiu siekiama mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. Su švietimo bendruomene jau 2019 metais susitarta dėl kompetencijomis grįsto ugdymo turinio.

 

 

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

 • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
 • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Metodinė priemonė „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“.

Naudingos nuorodos

 1. UTA planų pavyzdžiai savivaldybei, mokyklai
 2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)
 3. Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį
 4. Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus
 5. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo principai (57 str.)
 6. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas
 7. Mokyklos veiklos planavimas ir stebėsena (įvairių šalių gerosios patirtis)
 8. Mokytojams apie kompetencijas
 9. Tėvams apie UTA
 10. Bendrųjų programų projektai
 11. www.mokykla2030.lt
 12. Kas aktualu priešmokykliniame ugdyme? - YouTube
 13. Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams "Patirčių erdvės" rinkinys
 14. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaitą
 15. Komunikacija ir tinklaveika I dalis
 16. Komunikacija ir tinklaveika II dalis
 17. Kitų šalių patirtis
 18. EBPO – ko mokosi mokiniai

 

Užduok klausimus:
Kylančius klausimus dėl UTA galima fiksuoti Nacionalinės švietimo agentūros sukurtoje formoje: https://forms.office.com/r/Wu6TUK3qgF

Klausimai ir atsakymai bus keliami DUK skyrelį svetainėje https://www.mokykla2030.lt/category/d-u-k/

 

Organizuoti renginiai, susitikimai:

Mokinių atostogos – bendruomenės laikas mokytis

„Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme“

 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Thursday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.